Rožňavský pivovar Kaltenecker pripravuje zmeny. Podnik, ktorý sa musí ozdravovať z dlhov pod dohľadom súdov, aktuálne predložil úradom zámer, podľa ktorého chce modernizovať výrobu. „Hlavným cieľom projektu „Inovácia procesu