Ako vyzeral pivný trh pred 15 rokmi? Pozrite si dobovú tabuľku

Topvar, Reklama, SABMiller

Spomínate si na to, kedy bol na Slovensku publikovaný rebríček pivovarov, podľa ich podielu na trhu? Bolo to veľmi dávno. Po tom, čo slovenský trh prešiel turbulentným vývojom, stali sa tieto údaje nežiaduce, resp. verejnosti neprístupné. Možno aj preto, že trh si rozdelili dvaja hráči a jeho poradie by bolo viac-menej rovnaké.

Staré časy

Z tabuľky by sme len odčítali to, koľko si ubrali z koláča. Prvé miesto by patrilo Heinekenu Slovensko, druhé Plzeňskému Prazdroju Slovensko a tretie pivovaru Steiger. Na štvrtom by skončil Banskobystrický pivovar, ktorý zaznamenáva na Slovensku najväčší progres, keď jeho ročná produkcia preskočila hranicu 115-tisíc hektolitrov piva ročne.

Aj preto sa dnes môžeme so záujmom sledovať čísla spred 15 rokov. Tu sme získali z dokumentov Protimonopolného úradu SR, ktorý v roku 2006 posudzoval predaj pivovarov Topvar. Práve pozícia tohto pivovaru v tabuľke je najzaujímavejšia.

Prečo je najzaujímavejšia? Lebo pivovar mal celkom slušnú pozíciu na trhu. Tu treba zdôrazniť, že producent zlatistého moku bol čisto v slovenských rukách a bez zahraničného kapitálu dokázal vzdorovať silnejúcemu tlaku dvoch nadnárodných hráčov. Smutné je to, že 13-percentný podiel sa za 15 rokov rozplynul medzi iné značky. Topvar je dnes prakticky bezvýznamnou značkou.

Obavy malých

Dôležité je povedať aj to, že menšie pivovary už vtedy predpokladali, že ich dvaja nadnárodní hráči zomelú. „Konkurenti účastníkov koncentrácie, predovšetkým menšie slovenské pivovary sa obávajú, že obe spoločnosti ovládnu trh s pivom. Na trhu výroby a predaja piva do obchodu sa táto situácia prejaví najmä určovaním nízkych cien v nižších pivných segmentoch, prostredníctvom ktorých silné pivovary budú môcť vytlačiť malé slovenské pivovary zo svojich pozícií v ich domovských regiónoch, pričom nižšie ceny piva z ekonomického segmentu si budú môcť vynahradiť vyššími cenami piva zo stredného a prémiového segmentu,“ píše sa v dokumente Protimonopolného úradu.

Ako to celé dopadlo? Aj rokom 2006 sa odštartoval turbulentný vývoj, ktorý prekopal celý trh. Pestrosť na trh začali na trh vracať až malé pivovary, ktorých počet neustále rastie a ešte dlho rásť bude. Ale to je už iný pivný príbeh.

Snímka: Repro SABMiller