Musia pivovary platiť tisícky eur za etikety? Realita je iná

Zalohuje

Od nového roka majú pivovary, ktoré na trh dodávajú pivo v plastových fľašiach a plechovkách, nové povinnosti. Musia zaregistrovať svoje produkty tak, aby ich vedeli zberné automaty rozoznať a odkúpiť. Zdá sa, že aj po pol roku praxe vznikajú situácie, ktoré pramenia zo zlej interpretácie nariadení.

Kritika

Pred týždňom sme priniesli článok o tom, že nový zálohovací systém je pre malé pivovary neúnosný. Aspoň tak tento systém vnímal  Juraj Gajdoš, majiteľ a sládok Svätojánskeho pivovaru.

„Keď máte 10 druhov nápoja, tak by sme museli platiť ročný administratívny poplatok 6 000 eur minimálne a pri tom ako dnes stúpajú vstupné náklady, radšej väčšina z toho ustúpila,“ konštatoval pre oPive.sk.

Vychádzal z toho, že za každú etiketu musí mesačne platiť registračný poplatok 50 eur. Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému poukazuje na to, že systém funguje inak, ako to popísal pivovarník.

„Každý výrobca alebo dovozca, ktorý uvádza na trh v slovenskej republike jednorazové nápojové obaly v plastových fľašiach alebo plechovkách má rovnakú zákonnú povinnosť uhrádzať Správcovi zálohy za obaly uvedené na trh a všetky náklady spojené s účasťou v zálohovom systéme,“ začína rozprávanie Morvai.

Nie tisícky

Tá poukazuje na to, že každý výrobca musí zaregistrovať etiketu nápoja, ktorý predáva. Registračný poplatok je stanovený na 50 eur. „Znamená to, že ak výrobca registruje napr. 10 čiarových kódov (druhov produktov, napr. 1,5L PET, Prémiový ležiak 12) jeho náklad predstavuje výšku 500 eur,“ konštatuje

Ide pritom o jednorázový poplatok. „Administratívny poplatok sa neplatí na kus obalu, resp. etikety, ktorá je uvedená na trh ako sa nesprávne uvádza vo vyjadrení p. Gajdoša. Rovnako to nepredstavuje ročný náklad, nakoľko poplatok je jednorazový za registráciu daného čiarového kódu,“ vysvetľuje riaditeľka.

Morvai hovorí, že systém zálohovanie je u nás postavený na princípe transparentnosť a nediskriminácia. „Zálohový systém je rovnako ako systém triedeného zberu systémom rozšírenej zodpovednosti výrobcov a ukladá za jasných a férových podmienok povinnosti všetkým subjektom ktoré uvádzajú na trh obaly bez rozdielu,“ konštatuje Morvai.

Prečítajte si aj

Pivovarník: Zálohovací systém? Poplatky vychádzajú na tisícky eur ročne

Snímka: Slovensko Zálohuje