Najväčšia degustačná súťaž na Slovensku ohlasuje štart

Kým v susednom Česku je hneď niekoľko súťaží, v ktorý sa porovnávajú produkty malých i veľkých pivovarov, na Slovensku je jedinou relevantnou súťažou profesionálnych pivovarov Slovenská pivná korunka. Práve ďalší ročník sa v týchto dňoch rozbieha.

Kategórie po novom

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, ktoré stojí za organizovaním tejto degustačnej súťaže, aktuálne ohlásilo štart už 12. ročníka. Súťažiť sa bude v desiatich kategóriách. Oproti minulému roku došlo v kategóriách určených predovšetkým pre malé pivovary k zmenám. Jednotlivé kategórie budú rozdelené nasledovne:

1. Svetlé pivá filtrované (extrakt v pôvodnej mladine do 10 %)
2. Svetlé pivá filtrované (extrakt v pôvodnej mladine do 12 %)
3. Tmavé a polotmavé filtrované pivá
4. Miešané alkoholické nápoje typu radler a ochutené pivá
5. Nealkoholické pivá
6. Miešané nealkoholické nápoje typu radler a ochutené nealkoholické pivá
7. Svetlé pivo nefiltrované spodne kvasené (extrakt pôvodnej mladiny do 10 %)
8. Svetlé pivo nefiltrované spodne kvasené (extrakt pôvodnej mladiny do 12 %)
9.  Tmavé a polotmavé nefiltrované pivo spodne kvasené
10. Vrchne kvasené pivá typu IPA

Uzávierka o dva týždne

Slovenskí výrobcovia piva môžu prihlásiť všetky svoje značky vyrábané na Slovensku. Zo súťaže sú vylúčené pivá vyrábané v licencii, okrem kategórie nealkoholických a miešaných a ochutených nealkoholických pív. Všetky podmienky súťaže sú zhrnuté v Organizačnom štatúte. Uzávierka súťaže je 13. apríla, keď sa pivovary môžu prihlásiť elektronicky.

Súťaž prebieha formou anonymnej degustácie za účelom zachovania maximálnej objektivity a nezávislosti. Členov degustačných komisií nominujú všetky súťažiace pivovary. Samotná degustácia sa uskutoční 3. a 4. mája 2018 na Veterinárnom a potravinovom ústave v Bratislave. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 30. mája 2018 v hoteli Saffron.

Snímka: SZVPaS