Prekvapivé čísla. Na jeden skrachovaný podnik pripadajú dva nové

Skrachovaný podnik text

Aj portál oPive.sk priniesol viacero článkov o tom, že sektor gastroslužieb zažíva najťažšie časy v novodobej histórií. Časť hlasov hovorila, že všetko zlé je na niečo dobré a trh sa takýmto spôsobom aspoň prečistí. Možno tomu tak nebude.

Mnohí zatvorili

Poradenská spoločnosť Dun & Bradstreet analyzovala situáciu na slovenskom trhu ku koncu tohtoročného leta. Výsledky boli prekvapivé. „Podľa našej analýzy aktuálne na Slovensku podniká 21 111 reštaurácií, z toho 9 348 riadia právnické osoby, zvyšok fyzické osoby – podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri,“ objasňuje dáta analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.

Spoločnosť prieskumom zistila, že do konca leta ukončilo svoju činnosť 637 reštaurácií. „Mnoho podnikateľov prešlo na online objednávkový systém donášky jedál, mnohé zaviedli tzv. výdajné okienka, čo dokázalo pokryť náklady. Desiatky prevádzok však práve pre pandémiu muselo svoj biznis ukončiť,“ uviedla Štěpánová.

Podľa údajov Dun & Bradstreet ukončilo podnikanie 74 eseročiek a akciových spoločností a 563 fyzických osôb – podnikateľov. Najviac podnikateľov ukončilo podnikanie v sektore reštauračných služieb v mesiacoch január (103) a máj (109).

Nové podniky pribúdajú

Napriek stovkám zatvorených podnikov bolo na Slovensku na konci leta o 792 prevádzok viac ako minulý rok. Za uvedené obdobie vzniklo 1 134. Inak povedané, kým jeden podnik zavreli, ďalšie dva otvorili. Z  dát spoločnosti vyplýva, že najviac podnikov vzniklo pred letnými prázdninami, kedy sa očakávalo rapídnejšie uvoľnenie opatrení. V júni vzniklo 219 nových prevádzok na Slovensku, druhým top mesiacom bol máj, kedy bolo registrovaných 189.

Na Slovensku pritom platí, že ak majú ľudia  kapitál, radi sa púšťajú do podnikania v gastre. A to napriek tomu, že s podnikaním v tomto segmente nemajú žiadne skúsenosti. Do problémov sa následne dostávajú práve neskúsení prevádzkovatelia, ktorí nevedeli odhadnúť situáciu na trhu.

Otázne je, ako štatistiky ovplyvní tretia vlna pandémie. Už teraz sú na mape Slovenska čierne okresy, v ktorý sú podniky obmedzené len na okienkový predaj. Vyhliadky na ďalšie týždne pritom nie sú priaznivé.

Prečítajte si aj

Zničí korona kultúru pitia čapovaného piva?

Snímka od Free-Photos z Pixabay.