Šéfka pivovarníkov: Hľadáme s ministerstvom kompromis

Pivovarnícky sektor má za sebou ďalší rok. Opäť bol pestrý na udalosti aj zmeny trendov. Pribúdajú nielen pivovary, ale najmä podniky, ktoré čapujú remeselné pivo. Nové pivné štýly začínajú na trh uvádzať aj nadnárodní hráči. Ako sa na rok 2018 pozerajú pivovarníci a ľudia, ktorí sa pohybujú okolo piva? Portál oPive.sk sa opäť rozhodol zorganizovať veľkú anketu. Dnes odpovedá prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu Jana Shepperd.

Ako hodnotíte rok 2018? Čo všetko sa zmenilo oproti minulosti?

Pivovarníci sa tešia, že pokles spotreby alkoholického piva sa minulý rok zastavil na úrovni 72 litrov na obyvateľa a záujem o radlery a nealko pivo narastá – celková spotreba (alko aj nealko) piva a radlerov bola 81 litrov na obyvateľa. Pivo je stále vnímané pozitívne a záujem o nové štýly a receptúry neutícha, predovšetkým medzi mladšou generáciou. Pivo má svojich milovníkov nielen medzi mužmi, ktorí ním hlavne hasia smäd, ale aj ženami, ktoré si ho radi vychutnajú v štýlových podnikoch s dobrým jedlom.

Čo by ste označili za pivovarnícku udalosť roka?

Za pivovarnícku udalosť roka považujeme anonymnú degustačnú súťaž Slovenská pivná korunka. Už dvanásť rokov v nej súťažia slovenské pivá z veľkých, malých i remeselných pivovarov o ocenenia v desiatich kategóriách. Je to zároveň príležitosť pre pivovarnícku komunitu sa nielen stretnúť, ale aj oceniť tých, ktorí svojou prácou v pivovarníctve alebo sladovníctve prispeli k rozvoju tohto odvetvia i umenia variť dobré pivo.

Čo podľa vás najviac trápi pivovarnícky sektor a aké zmeny na trhu by ste privítali?

Nie sme radi, že rastie spotreba baleného piva na úkor jeho konzumácie v pivárňach (71% vs. 29%). Pivovarníctvo je významným prínosom pre hospodárstvo SR, lebo celý príbeh piva sa odohráva na Slovensku. Naši farmári pestujú kvalitný sladovnícky jačmeň, ktorý slovenské sladovne spracúvajú na slad. Z tohto sladu sa v našich pivovaroch uvaria slovenské pivné značky, ktoré sa čapujú v našich pivárňach a reštauráciách alebo predávajú v obchode – 58% nášho piva sa vypije v SR.

Klasy jačmeňa, ktoré sa urodia na našich poliach, tak na svojej ceste do pohára napeneného piva obohatia slovenskú ekonomiku mnoho krát: cez zamestnanosť, dane a odvody do štátneho rozpočtu, cez nákup tovarov a služieb od dodávateľov ale aj cez rozvoj odberateľskej siete – distribúcia, gastro sektor a maloobchod.

Pivovarníci sa preto budú snažiť o zníženie DPH na stravovanie, nealko nápoje a pivo, aby tak pomohli rozvoju služieb v gastro sektore a cestovnom ruchu. Veríme, že by to mohlo posilniť spoločenský aspekt konzumácie piva a jeho spotrebu v prevádzkach, čo by v konečnom dôsledku mohlo zvýšiť aj príspevok pivovarníkov do štátneho rozpočtu.

Aké sú vaše plány zväzu na rok 2019? Čo bude pre vás najväčšou výzvou?

Okrem podpory konzumácie piva v gastro sektore sa budeme naďalej snažiť o spoluprácu s Ministerstvom životného prostredia SR, ktoré je tvorcom legislatívy pre odpady z obalov. Rast spotreby piva baleného v plechovkách alebo PET fľašiach zaťažuje životné prostredie výrazne viac, ako pitie čapovaného piva z tankov alebo vratných sudov, ktoré možno skutočne nazvať ekologickou voľbou. Hľadanie kompromisných riešení v odpadovej legislatíve, aby neohrozila pivovary a zároveň plnila environmentálne ciele SR je výzvou, ktorej budeme aj v tomto roku venovať čas a energiu.

Snímka: SZVPaS