Aj na Slovensku sa veľa diskutuje o tom, koľko a v akých podmienkach vydrží nepasterizované pivo. Nám sa podarilo nájsť na trhu unikát. Nepasterizované pivo, ktoré má dobu minimálnej trvanlivosti dva