S Branislavom Kubišom, obchodným riaditeľom pre predajný kanál reštaurácií a pohostinstiev v spoločnosti Plzenský Prazdroj Slovensko, som sa porozprávala o tom, aká je momentálna situácia, ako priamo ich