Propagácie piva nikdy nie je dosť. A dvojnásobne to platí o remeselnom pive, ktoré sa v našich končinách začalo výraznejšie udomácňovať pred vyše desaťročím. Prispieť k informovanosti chce aj nová pivná akcia,