Sú ľudia, ktorí za sebou nechávajú výraznú stopu. František Horák bol jedným z nich. Celý svoj život zasvätil  pivovaru Svijany. Aj vďaka jeho pričineniu sa podarilo pivovar po