Aj keď sa to v súčasnom, neustále sa meniacom segmente alternatívneho piva nezdá, pivovarníci sa vždy snažili najmä konzistenciu. Na dosiahnutie konzistentných várok, čiže takých, ktoré chutia každý