Veľké pivovary si všímajú tvorbu, ktorou sa zviditeľnili malí hráči. Nie je to novinka, je to zmena trendu. A nadnárodní hráči musia sledovať nové trendy. A istým spôsobom budú meniť