Aj keď sa snažíme pokrývať pivné dianie na Slovensku veľmi podrobne, občas nám niektoré udalosti ujdú. Dokonca aj také, akým je otvorenie nového pivovaru. To je aj prípad