Známe osobnosti sa k pivu ako nápoju vyjadrujú len sporadicky. Ak k nemu predsa len niečo povedia, zväčša sú to slová chvály. Je však jedna veľká výnimka. A zástava rovno najvýznamnejšiu