Združenie pivovarníkov hlási zmeny. Má novú šéfku

Združenie pivovarníkov hlási zmeny. Novou prezidentkou Slovenského združenia výrobcov piva a sladu sa od prvého júla stala Jana Shepperd. Miesto zaujala po Júlii Hurnej, ktorá po piatich rokoch v tejto funkcii prijala novú profesionálnu výzvu.

Jana ShepperdJana Shepperd prichádza do Slovenského združenia výrobcov piva a sladu z Americkej obchodnej komory v SR. Svoju kariéru začala na Ministerstve zahraničných vecí SR, kde sa špecializovala na problematiku EÚ a pôsobila aj ako EU diplomat na ZÚ SR v Londýne. Po odchode z diplomacie žila vo Washingtone D.C., kde uplatňovala svoje skúsenosti z oblasti medzinárodných vzťahov v neziskovom sektore a písala články o politických otázkach.

Po návrate do SR sa zamestnala v Americkej obchodnej komore na Slovensku, kde najprv pôsobila ako redaktorka časopisu Connection a neskôr ako špecialistka pre verejnú politiku a obhajovala záujmy centier podnikových služieb na Slovensku. „Na prácu v SZVPS sa teším, lebo mám rada nové výzvy“, uviedla k svojmu menovaniu Jana Shepperd.

„Na jednej strane preto, lebo pivovarníctvo a sladovníctvo je súčasťou viacerých kľúčových tém, ako sú ekonomika, zamestnanosť, pôdohospodárstvo, dane, verejné zdravie – takže odborne to bude veľmi obohacujúca práca. Na druhej strane je pivo veľmi populárna téma, lebo jeho výroba a konzumácia je súčasťou života ľudí už od nepamäti. Príležitosť zastupovať záujmy slovenských pivovarníkov a sladovníkov je tým pádom pre mňa nielen česť, ale myslím, že to bude aj príjemná úloha. V neposlednom rade sa teším na to, že lepšie spoznám Slovensko, keďže sa chystám navštevovať nielen členov SZVPS, ale aj menšie remeselné pivovary, ktoré sú dôležitou súčasťou tohto sektora,“  povedala pri príležitosti svojho menovania.

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu je dobrovoľnou profesijnou stavovskou organizáciou, ktorá združuje právnické osoby podnikajúce vo výrobe sladu a piva. Okrem pivovarov a sladovní združuje i servisné a obchodné organizácie, ktoré spolupracujú s výrobcami piva. Úzko spolupracuje so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, výskumnými ústavmi, vysokými školami a ďalšími odbornými profesijnými združeniami a zväzmi, najmä v oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva. Aktívne spolupracuje a zapája sa do činnosti európskych pivovarníckych a sladovníckych združení. Od roku 2008 je riadnym členom európskeho pivovarníckeho združenia The Brewers of Europe.

Zdroj: SZVPS