Odišla dáma, bez ktorej by české pivo nebolo tam, kde je

Gabriela Basařová, profesorka, osobnosť

V pivovarníctve sú osobnosti, ktoré majú povahu celebrít. Poznajú ich aj bežní pivári či príležitostní konzumenti piva. A potom sú také osobnosti, za ktoré hovorí ich práca a pozná ich len úzka skupina pivovarníkov. O to väčšia je ich dôležitosť. Medzi také patrila aj profesorka Gabriela Basařová, ktorá nás opustila vo veku 85 rokov.

Veľký prínos

Absolventka Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, odbor kvasná chémia a technológia, zameranie sládarstvo a pivovarníctvo, začínala v národnom podniku Plzeňské pivovary. Pôsobila v ňom v rokoch 1957 až 1967.

Jej úlohou bolo skúmať zavádzanie moderných technológií do výroby tak, aby sa to neprejavilo na kvalite piva. Z Plzne viedla cesta Basařovej do Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, ktorý v rokoch 1978 až 1982 aj viedla.

Ďalšie pôsobenie významnej osobnosti českého pivovarníctva je spojené s vysokoškolskou pôdou. Štvrťstoročie viedla Ústav kvasné chemie a bioinženýrství VŠCHT v Prahe. Práve na tejto pôde „vychovala“ množstvo pivovarníkov nielen z Česka.

Jej žiaci dnes pracujú pre menšie aj väčšie pivovarnícke spoločnosti po celom svete. Spomínajú sa krajiny ako USA, Nemecko, Rusko, Kórea, Vietnam, Peru či Kuba.

Všetky tituly

Vo vedeckej činnosti sa zaoberala kvalitou surovín a ich vplyvom na kvalitu piva, technologickými inováciami, metabolizmom pivovarníckych kvasiniek či výskumom komponentov starej chuti piva. Zaoberala sa aj tvorbou zákalu piva a jeho predchádzaniu.

Vymenovať všetky oblasti a položky, ktorým sa venovala by zabralo mnoho strán. Vo vysokoškolskej praxi získala všetky tituly, ktoré mohla. V roku 2012 získala od českého prezidenta vyznamenanie medailu Za zásluhy o štát v oblasti vedy, výchovy a školstva.

Aj vďaka jej práci je dnes české, ale aj slovenské pivo tam, kde je. Gabriela Basařová zomrela v piatok 18. októbra vo veku 85. Rokov. Česť jej pamiatke.

Snímka: Wikimedia/rodinný archiv paní prof. G. Basařové