Čo sa deje s Karpatom? Už je známe, komu majiteľ pivovaru dlhuje

Karpat

Ešte koncom septembra minulého roka priniesol portál oPive.sk článok o tom, že súdy začali riešiť návrh na vyhlásenie konkurzu spoločnosti Distrib Capital, ktorá stojí za pivovarom Karpat. Odvtedy ubehlo už vyše pol roka, okolo pivovaru je však ticho. Čo sa deje?

Príprava schôdze

Za normálnych okolností sa o tom, či spoločnosť skončí v konkurze, alebo nie, rozhodne v priebehu pár mesiacov. V prípade spoločnosti Distrib Capital je situácia zložitejšia a doteraz nepadlo rozhodnutie o tom, či spoločnosť skončí v konkurze.

Rozhodnutie však môže padnúť v priebehu niekoľkých týždňov. Na 11. mája totiž súd zvolal pojednávanie, na ktorom sa majú zúčastniť veritelia spoločnosti. Ide teda o firmy, ktorým spoločnosť Distrib Capital dlhuje peniaze. Sudkyňa pozvala na pojednávanie týchto desať firiem:

  • 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
  • PZ Effectivity s.r.o. – JACKO & Co., advokátska kancelária s.r.o., Domašská 20186/4A, 821 07 Bratislava – Vrakuňa
  • Claims Collection, s.r.o., Národná 16A, 010 01 Žilina
  • Daňový úrad Bratislava III, Račianska ulica 153/A, 836 09 Bratislava
  • Sociálna poisťovňa, a.s., ul. 29. Augusta č.8, 811 08 Bratislava
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 851 04 Bratislava
  • Štefan Fabo – ELFA, Mládežnícka 160/8, 926 01 Sereď
  • AC Nielsen Slovakia s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
  • APROREAL s.r.o., Šajdíkove Humence 440, 906 07 Šajdíkove Humence
  • Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
V dlhoch

Schôdza by mala vyjasniť, aký bude ďalší osud pivovaru. Už v septembri sme informovali o tom, že spoločnosť prevádzkujúca pivovar figuruje medzi dlžníkmi Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Finančnej správy a Sociálnej poisťovne. Stále to platí, dlžné sumy pritom od septembra narástli.

Dlh voči Finančnej správa pre nezaplatenú daň dosahuje vyše 267-tisíc eur, Sociálnej poisťovni dlhuje spoločnosť 28 448 eur a Všeobecnej zdravotnej poisťovni 7 876 eur.

Veriteľov pivovaru však môže byť ďaleko viac. Ide len o spoločnosti, ktoré sa prihlásili súdu po tom, čo bolo rozbehnuté konkurzné konanie. Len pripomenieme, že spoločnosti Distrib Capital boli odobrené eurofondy vo výške 3,5 milióna eur.

S vedením pivovaru sme sa opakovane snažili spojiť, neúspešne. Pivo z pivovaru Karpat je stále dostupné v niektorých reťazcoch. Do akej miery aktuálna situácia ovplyvňuje produkciu pivovaru, nie je známe.

Prečítajte si aj

Pivovaru Karpat hrozí krach. Jeho majiteľa posielajú do konkurzu

Snímka: FB Pivovar Karpat