Historická zmena. „Pivo“ u nás prvýkrát prekonalo „chlieb“

Na Slovensku sa prepisovali historické štatistiky. V hospodárskom roku 2022/2023 po prvýkrát v histórii vyrobilo viac sladu ako pšeničnej múky. Produkcia slovenských sladovní dosiahla úroveň 331 534 ton sladu, zatiaľ čo produkcia slovenských mlynov zaznamenala 295 211 ton pšeničnej múky.

Sladovnícky jačmeň je zároveň za posledný rok najdrahšou obilninou na trhu. Predstavitelia Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS) o tom informovali na Sladovníckej konferencii v Nitre.

Za hranice

„Slad je najvýznamnejšou exportnou komoditou po prvom spracovaní na Slovensku. Slovenské sladovne pritom výrazne preferujú sladovnícky jačmeň od domácich pestovateľov. Na využitie plných produkčných kapacít len zo slovenského sladovníckeho jačmeňa by sme však potrebovali o približne 80-tisíc ton sladovníckeho jačmeňa ročne viac,“ konštatuje Tomáš Ševčík, predseda Sladovníckej sekcie SZVPS.

Ten uviedol, že v súčasnosti musíme chýbajúci objem dovážať z krajín Európskej únie. „O slovenský slad, ktorý má špičkové renomé v celej Európe, je záujem nielen v strednej, ale aj západnej Európe,“ uviedol s tým, že ročne ho slovenské sladovne spotrebujú takmer 370-tisíc ton.

Cena je vysoko

Zberové plochy odrôd sladovníckeho jačmeňa sa na Slovensku aktuálne pohybujú na úrovni okolo 40 000 hektárov z celkovej plochy jačmeňa 113 600 ha. Atraktívnosť sladovníckeho jačmeňa pre pestovateľov zvyšuje aj cena, ktorá prevyšuje aj doteraz dlhodobo drahšiu obilninu – potravinársku pšenicu.

Výroba  výrobkov z obilnín v tonách
Slad Pšeničná múka
2018/19 294 843 325072
2019/20 279 247 333243
2020/21 262 181 296886
2021/22 302 820 307906
2022/23 331 534 295211
Zdroj: MPRV SR

Jej priemerná cena za rok 2022 dosiahla 307,76 eura, naproti tomu sladovnícky jačmeň sa predával priemerne za 324,17 eura za tonu. Tento trend sa nezmenil ani v prvom polroku 2023, kedy bol sladovnícky jačmeň s priemernou cenou 287,6 o viac ako desatinu drahší ako pšenica s 257,7 eura za tonu.

SZVPS preto predpokladá, že v roku 2024 jeho pestovateľské výmery stúpnu i keď nedosiahnu potrebnú rozlohu, aby plne pokryli domácu produkciu.

„Význam pivovarnícko-sladovníckeho odvetvia, ktoré je v súčasnosti štvrtým najvýznamnejším sektorom slovenského potravinárstva s tržbami presahujúcimi 400 miliónov eur, každoročne rastie. Sladovne i pivovary investujú do svojej konkurencieschopnosti i dekarbonizácie desiatky miliónov eur. I napriek tomu je náročné udržať konkurencieschopnosť v rámci spoločného európskeho trhu.,“ povedal Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ SZVPS.

Prečítajte si aj

Slovenskí výrobcovia sladu hľadajú nové druhy odrôd