Kláštorný pivovar: Namiesto pomoci sme sa dočkali len urážok a zosmiešňovania

Klastorny pivovar

Je čas bilancovať. Už o roku 2020 sme písali, že bol mimoriadne ťažký a pre gastroscénu asi najhorší v novodobej histórii. A to sme ešte nevedeli, že rok 2021 bude ešte ťažší. Na prelome rokov každoročne usporadúvame veľkú anketu medzi pivovarníkmi. Tejto tradícii sme ostali verní aj tentokrát. Dnes sa za rokom 2021 obzerá a plány na ďalšie obdobie prezrádza Martina Hlinová z Kláštorného pivovaru.

Asi sa zhodneme na tom, že pre pivovary bol rok 2021 jedným z najťažších za posledné desaťročia. Ako ste ho vnímali?

Najťažší. Prvýkrát sme vyliali časť produkcie na kanál. Budeme sa z rokov 2020/2021 spamätávať ešte dlho. Čo sme si ako prevádzkovatelia uvedomili najviac – tú neúctu k segmentu. Neúctu príslušných ministerstiev a predstaviteľov slovenskej vlády. Všetky okolité krajiny okamžite pristúpili k priamej rýchlej podpore, znížili DPH, spustili pomoci.

My sme sa nedočkali zníženia DPH, ale dočkali sme sa urážok, chabej pomoci a k záveru roka až k ostrakizácii a zosmiešňovaniu. Posledný status ministra financií, že ak budeme poslušní, možno aj citrón k vode bude už hraničí s priamym urážaním prevádzkovateľov. Neúcta k remeslu, neúcta k podnikateľom.

Vedeli by ste na roku 2021 nájsť nejaké pozitíva, ktoré váš pivovar posunuli vpred?

V roku 2020 som ešte vedela nájsť možno to, že sme naskočili rýchlo na vlastný rozvoz a e-shop, na distribúciu piva v PETkách a v skle, využili sme uzavretie prevádzok na renováciu baru a skrátenie cesty piva od tankov k výčapu, uspôsobili výčap na lepšiu kultúru čapovania, ale v roku 2021 nedokážem nájsť žiadne pozitívum.

Prevádzkový rok trval krátko – od konca apríla do konca novembra –  odvíjal sa viac-menej v exteriéri a bol sprevádzaný zníženou spotrebou piva ako po minulé roky. Možno ako pozitívum vnímam zomknutie personálu s vedením. Sme pevný a spoľahlivý kolektív, veľmi nás to zocelilo a každé oko v našej prevádzke sleduje ako sa zlepšiť a čo urobiť ešte lepšie. Možno nás toto zomknutie posunie vpred budúce roky.

Na ktoré pivo z vašej produkcie ste najviac hrdí? Viete prezradiť, či nastanú vo vašej produkcii zmeny v roku 2022?

My štandardne varíme len dva druhy piva – náš Kláštorný ležiak svetlý a Kláštorný ležiak tmavý. Študentské Dobré pifko sme v tomto roku ani nevarili, nemali sme v Bratislave študentov. Snažíme sa celoročne udržať rovnakú kvalitu a štandardy bez výkyvov a výpadkov, čo sa nám darí. Pivo zákazníkom chutí, a boli by sme radi, keby to tak vydržalo i naďalej. Neplánujeme veľké experimenty.

S akými ambíciami vstupujete do roku 2022?

Prežiť. Vydržať tretiu a potom aj štvrtú vlnu.

Prečítajte si aj

Aké pivo si dáte na Vianoce? Prieskum ukazuje, že Slováci sú klasici

Snímka: FB Kláštorný pivovar