Kto vládne výrobe piva v EÚ? A odkiaľ pivo najviac dovážame?

Najviac piva v EÚ

Trúfali by ste si odpovedať na otázku, v ktorej krajine Európskej únie sa vyrobilo najviac piva? Alebo na otázku, ktorá z krajín únie vyváža do sveta najviac piva? Aj na tieto otázky dala odpovedať štúdia, ktorú zverejnil Eurostat.

Nemci valcujú

Najprv si povedzme, ako to bolo s výrobou piva v únii za celý rok 2021. V roku 2021 členské štáty únie vyrobili 33,1 miliardy litrov alkoholického piva. K tomuto číslu ešte musíme pripočítať takmer 1,7 miliardy litrov nealkoholického piva.

V porovnaní s rokom 2020 došlo v únii k zvýšeniu výroby piva s alkoholom aj bez neho. Najviac vzrástla výroba nealkoholického piva, takmer o 20 percent, kým klasického piva s obsahom alkoholu sa vyrobilo o takmer tri percentá viac. Na obyvateľa tak vyrobili v únii takmer 78 litrov piva.

Najviac piva sa vyrobilo v Nemecku. Štatistiky hovoria o tom, že v krajine vyrobili 7,5 miliardy litrov piva. Ide o 23 percent z celkovej produkcie v únii. Inak povedané, takmer každé štvrté pivo v únii sa navarí v Nemecku.

Výroba piva v EÚ

Za Nemeckom nasledovalo Poľsko a Španielsko, obe krajiny navaria ročne zhruba  3,7 miliardami litrov piva (alebo 11 percent celkovej produkcie EÚ). Na štvrtom mieste sa umiestnilo Holandsko s 2,5 miliardami litrov (7 sedem percent celkovej produkcie EÚ).

Na Slovensku sa vlani podľa Eurostatu uvarilo 161 miliónov litrov piva. Poradie nebolo určené, keďže niektoré štáty ešte nedodali oficiálne štatistiky.

Najviac vyvážajú Holanďania

Zaujímavé sú aj štatistiky vývozu. Tejto štatistike kraľujú Holanďania. Krajina tulipánov vlani vyviezla 1,9 miliardy litrov piva. Za Holandskom nasledovalo Belgicko (1,7 miliardy litrov) a Nemecko (1,6 miliardy litrov), nasledované Francúzskom a Českom (obe 0,5 miliardy litrov).

Vývoz piva v EÚ

Pokiaľ ide o hlavné destinácie pre vývoz piva do krajín mimo únie, hlavnými partnermi boli Spojené kráľovstvo (902 miliónov litrov) a Spojené štáty americké (765 miliónov litrov), nasleduje Rusko (391 miliónov litrov), Čína (340 miliónov litrov) a Južná Kórea (168 miliónov litrov).

Najväčším dovozcom piva bolo s 0,8 miliardami litrov Francúzsko. Za ním nasledovali  Taliansko a Nemecko, ktoré doviezli doviezli takmer 0,7 miliardy litrov. Na štvrtom mieste v tejto štatistike bolo Holandsko (0,6 miliardy litrov), nasledované Španielskom (0,5 miliardy litrov).

Dovoz piva z krajín mimo EÚ je v porovnaní s dovozom v rámci EÚ marginálny. Pri dovoze z krajín mimo únie uprednostnili členské štáty britské (248 miliónov litrov) a mexické pivo (122 miliónov litrov). Za nimi nasledoval dovoz z krajín: Srbsko (46 miliónov litrov), Bielorusko (26 miliónov litrov) a Ukrajina (17 miliónov litrov).

Prečítajte si aj

Výroba piva v Európe? Slovensko je spomínané negatívne

Snímka od Pfüderi z Pixabay.