Na východe založili Slovenský národný pivovar

Na slovenskej pivovarníckej scéne sa v závere minulého roka objavila nová pivovarská značka. Svoje produkty sa rozhodol ponúknuť Slovenský národný pivovar, ktorý založili traja pivní nadšenci v Michalovciach. Zatiaľ varia len kočovne, ich ambíciou je však vytvoriť plnohodnotný pivovar, ktorý chce cez svoje pivá pripomínať významné slovenské osobnosti.

Nenásilne edukovať

Ako vznikol nápad založiť Slovenský národný pivovar? Spolumajiteľ pivovaru Kristián Dufinec hovorí, že prvá myšlienka sa zrodila pred dvoma rokmi. „Dvaja z troch spoluzakladateľov sme sa vydali počas Silvestra 2016 na výlet po pražských minipivovaroch. Vo vlaku vznikla idea vytvoriť pivo s názvom ĽudoWHEAT Štúr. O mesiac na to sme šli s kolegom na lyžovačku, kde sme koncept hlbšie rozpracovali,“ vysvetľuje.

Ako už bolo naznačené, nezostali len dvaja. „Začali sme konzultovať námet a zaujímať sa viac o proces a tvorbu piva s našim tretím spoločníkom – sládkom Romanom Kozákom. Ten ma stiahol do Kláštorného pivovaru v Bratislave, kde som sa trochu priučil remeslu a pochopil folklóru okolo piva,“ približuje Kristián Dufinec.

Vytvoriť koncept, ktorý by reflektoval na národné tradície bol všetkým trom spoločníkom blízky. „Námet na branding nám je veľmi blízky, keďže celý tím SNP je zložený z už neaktívnych a aktívnych umelcov z folklórneho prostredia (spev, hudba, tanec),“ prezrádza Kristián Dufinec.

V tomto smere chcú prepojiť históriu s pivom. „Máme záujem upriamiť a nenásilne edukovať o identite nášho národa a našich predkov širokú verejnosť, a to práve prostredníctvom piva – nápoja, ktorý síce spája masy, avšak nestiera svoj pôvod, charakter a osobitosť. Pivo sa pilo, pije a bude piť, v čom nachádzame jedinečný priestor pre udržiavanie zdravého národného povedomia, ale aj pre prezentáciu Slovenska priateľom iných národností,“ zamýšľa sa Roman Kozák.

Zatiaľ kočovne

Pivo zatiaľ varia kočovne. „Sme Michalovčania, no momentálne varíme v pivovare U Medveďa v Humennom. Bratia Fedorovci nám preukázali obrovskú dôveru, keď nás pripustili k ich varni, tankom a vlastne všetkému. Za to im patrí veľká vďaka,“ hovorí Kristián Dufinec.

Prvá edícia, ktorou sa predstavili verejnosti, nesie meno Muži svojej doby. „Vybrali sme štyri charizmatické príbehy. Za 18. storočie je to Anton BernoLAGER, za 19. storočie ĽudoWHEAT Štúr, za 20. storočie Milan RastiSTOUT Štefánik, a za 21. storočie Štefan NosALE,“ vymenúva Kristián Dufinec.

Pivo zatiaľ ponúkajú cez svoj e-shop. „Postupne pribúdajú aj prevádzky s našim pivkom napr. 100 pív na Medenej v Bratislave, KubBo Select a Fajne potraviny v Košiciach. V našich rodných Michalovciach je zase odberným miestom Slnečný Dvor,“ prezrádza spolumajiteľ.

Do vlastného

Kočovníci otvorene priznávajú, že chcú variť vo svojom. „Ambícia je mať vlastný kamenný pivovar s jasne vyšpecifikovanými parametrami a pridanou hodnotou, čo napriek tomu, že je ešte v procese si vyžiada nejaký čas,“ hovorí Roman Kozák.

Michalovčania si tak dali cieľ vytvoriť pivovar s pivami, o ktorých sa bude veľa rozprávať. „Chceme vytvoriť silnú mienkotvornú pivovarskú značku s pridanou hodnotou – Tekutá historická knižnica. Produkt má predstavovať reprezentatívu, ktorá zaujímavým spôsobom prezentuje Slovensko ako také, jeho kultúru a históriu.

Snímky: SNP