Plzeňský Prazdroj: Pokračujeme v inováciách. Slováci sa majú na čo tešiť

Plzensky Prazdroj - Martin Grygařík

Je čas bilancovať. Už o roku 2020 sme písali, že bol mimoriadne ťažký a pre gastroscénu asi najhorší v novodobej histórii. A to sme ešte nevedeli, že rok 2021 bude ešte ťažší. Na prelome rokov každoročne usporadúvame veľkú anketu medzi pivovarníkmi. Tejto tradícii sme ostali verní aj tentokrát. Dnes sa za rokom 2021 obzerá a plány na ďalšie obdobie prezrádza Martin Grygařík, obchodný riaditeľ a podpredseda predstavenstva spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko.

Asi sa zhodneme na tom, že pre pivovary bol rok 2021 jedným z najťažších za posledné desaťročia. Ako ste ho vnímali?

V prvom rade v Prazdroji veľmi citlivo vnímame, že v súvislosti s ďalšou vlnou pandémie neustále pretrváva kríza v slovenskom gastre. Obmedzenia, ktoré s tým bezprostredne súvisia, tu majú obrovský dopad na našich obchodných partnerov, ich ľudí a personál, a tým pádom aj na naše podnikanie. Snažíme sa s nimi byť prakticky v nepretržitom kontakte a aj počas aktuálnej vlny im podávame záchrannú ruku – tí čo fungujú cez okienkový predaj, majú od nás k dispozícii balené alko aj nealko na podporu predaja a donášky.

Celkovo však vnímame, že pivná kultúra na Slovensku obmedzeniami trpí, mnohé prevádzky museli zavrieť a už zrejme nikdy neotvoria, nastal veľký odliv kvalifikovaného personálu. Sme však presvedčení a robíme všetko preto, aby sa po uvoľneniach mohla opäť rozbehnúť, pretože máme na čo nadviazať a ľuďom čapované pivo a spoločenská príležitosť chýba. Čo sa týka výroby piva v Pivovare Šariš, tam sa nám potvrdilo, že okrem dôrazu na prísnu hygienu a protipandemické opatrenia je dôležitá flexibilita, ktorá nám umožnila reagovať prakticky okamžite na zmeny v súvislosti s uvoľňovaním a sprísňovaním opatrení.

Po zatvorení gastro sektora sme plynule prešli do stáčania našich pív do sklenených fliaš a plechoviek. Rovnako, s postupným uvoľňovaním, vie byť náš prechod do obalov okamžitej spotreby plynulý. Je to jedna z našich konkurenčných výhod. Nebola by však možná bez našich ľudí, už od začiatku krízy sme sa mohli o nich mohli oprieť o našich ľudí a robili sme maximum, aby to isté cítili aj oni od nás.

Vedeli by ste na roku 2021 nájsť nejaké pozitíva, ktoré váš pivovar posunuli vpred?

Aj keď bol rok 2021 nesmierne náročný, bol predsa o niečo jednoduchší z hľadiska procesov, ktoré sme si nastavili rok predtým – či už v rámci spolupráce s obchodnými partnermi, ale aj interne v rámci firmy. Sme hrdí na to, že okrem pomoci gastru, za ktorú sme dokonca získali ocenenie Via Bona – Férový hráč na trhu, sme dostali dobré vysvedčenie aj za výsledky nezávislého prieskumu medzi reťazcami, v ktorom hodnotia svojich dodávateľov. Plzeňský Prazdroj Slovensko tu bol ohodnotený ako suverénne najlepší dodávateľ do retailu a to vo všetkých oblastiach, vrátane logistiky. Pre nás je to veľký záväzok do budúcna, ale aj potvrdenie toho, čo dlhodobo rozvíjame a ako pristupujeme k slovenskému trhu.

Okrem toho sme hrdí, že aj napriek komplikovanej situácii sa nám darilo plniť naše záväzky v oblasti udržateľnosti. V rámci dlhodobých investícií do výroby sme dokončili modernizáciu sladovne v Pivovare Šariš, ktorá okrem zefektívnenia výroby znamenala aj zníženie dopadu na životné prostredie. V ceste za plnou cirkularitou obalov sme zas úspešne zavŕšili odchod od piva v PET fľašiach a v týchto chvíľach by na regáloch obchodov mali byť už len posledné kusy. Naopak, veľmi pozitívne vnímame príklon slovenského spotrebiteľa k vratným skleneným fľašiam, ktoré v roku 2021 neuveriteľne rástli a v podpore tejto voľby chceme pri balenom pive pokračovať aj naďalej. Zdarne sa nám tiež podarilo sfinalizovať prípravy na zavedenie nového zálohového systému. Nebol to jednoduchý proces, na ktorý bolo navyše relatívne krátko času, bola doňho zapojená prakticky celá spoločnosť. Veríme však, že prechod bude plynulý a bez väčších problémov a hlavne, že Slováci uvítajú možnosť vrátiť obaly do predajní a dať im tak nový život.

Na ktoré pivo z vašej produkcie ste najviac hrdí? Viete prezradiť, či nastanú vo vašej produkcii zmeny v roku 2022?

Každá z našich pivných značiek má svoju hodnotu a svoj príbeh, za ktorým v konečnom dôsledku stoja ľudia. Rád by som ale vyzdvihol Šariš Zlatú 12-ku %, ktorá sa len pár týždňov dozadu umiestnila na treťom mieste v súťaži o najlepší československý ležiak, pričom išlo o najlepšie umiestnenie pre slovenské pivo. Pri Šariši by som rád zvýraznil aj našu úspešnú spoluprácu s pivovarom Vŕšky, keď sme počas leta uviedli na trh pivo Jánošík, ktoré malo u ľudí veľmi pozitívnu odozvu.

Veľkú radosť sme mali aj z ocenenia Najdôveryhodnejšia značka 2021, ktoré v kategórii pív získala značka Pilsner Urquell. Nedá mi však nespomenúť aj úspechy našich ďalších našich pivných značiek. Medzi novinkami sa veľmi dobre ujala značka Radegast, ktorú sme na slovenský trh tento rok uviedli v balenej forme, ale aj novinka Captain Jack. Dobre sa darilo aj nealko novinkám Birell IPA, Birell Za Studena Chmelený či Birell Citrón & Mäta. Čo sa týka roku 2022, už teraz môžem prezradiť, že v produktových inováciách budeme pokračovať aj naďalej a Slováci sa majú na čo tešiť v pivnom i nepivnom portfóliu.

S akými ambíciami vstupujete do roku 2022?

Veľmi by som si prial, aby sa nám spoločne s ostatnými hráčmi a spotrebiteľmi podarilo zastaviť pokles HoReCy. Aj keď na Slovensku dominovala domáca spotreba piva aj pred koronakrízou, tá tento podiel ešte viac prehĺbila. V rámci našich možností budeme prevádzkam nápomocní a aj naďalej chceme pracovať s výčapníkmi a personálom, ktorý sa o pivo stará, aby odlivom kvalifikovaných ľudí z gastra pivná kultúra neupadala. Sme totiž presvedčení, že spotrebitelia sa k čapovanému pivu opäť vrátia, za posledné roky sme cítili výrazný príklon Slovákov k pivnému zážitku.

Plánujeme preto pokračovať napríklad aj v tzv. heartcore puboch, ktoré sme v roku 2021 priniesli špeciálne pre slovenský trh a ktoré majú za cieľ priniesť istý štandard čapovania, kvalitu prostredia a servisu aj do menších miest po celom Slovensku. Okrem toho k plánujeme pokračovať v našom zmeraní na napĺňanie cieľov našej stratégie udržateľnosti – či už v rámci obalov, ale aj v rámci investícií do výroby, logistiky, alebo napríklad aj v úsporách energií či vody. V neposlednom rade platí, že veľkou prioritou budú naši ľudia, ktorých si nesmierne vážime a bez ktorých toto všetko jednoducho nejde.

Prečítajte si aj

Pivovar U Ďurkových: V roku 2022 by sme chceli zvýšiť výstav

Snímka: Plzeňský Prazdroj Slovensko