Prazdroj spustil na Slovensku výučbu nových sládkov

Na východe republiky otvorili tento školský rok nový učebný odbor, ktorého cieľom je výchova nových pivovarníkov. Pivovar Šariš v spolupráci s prešovskou SOŠ gastronómie a služieb spustil program duálneho vzdelávania v odbore Biochemik – výroba piva a sladu.

Práca v skupine

Ide o trojročný študijný odbor, v rámci ktorého budú certifikovaní zamestnanci svojich nasledovníkov vzdelávať priamo pri výrobe za bránami pivovaru. Pre študentov sa priamo v priestoroch pivovaru pripravila učebňa s potrebným vybavením.

Študenti budú môcť využívať aj výhody štipendijného programu, navyše pre žiakov druhého a tretieho ročníka je samozrejmosťou aj odmena za výkon praxe. Pivovar podporil aj samotných učiteľov tohto odboru – dvaja z nich prešli interným vzdelávacím programom, Brewing akadémiou, ktorú pivovarníci zo Šariša realizujú v spolupráci s Výskumným ústavom pivovarským a sladárskym v Brne.

Absolventi získajú možnosť zamestnať sa priamo  v Pivovare Šariš alebo v niektorom z iných pivovarov skupiny Plzeňský Prazdroj. Uplatniť sa budú môcť v nasledovných pozíciách:

  • Operátor varne – do kompetencií patrí obsluha a údržba zariadení pre výrobu, tak aby proces varenia produktov prebiehal v najvyššej kvalite,
  • Stáčiar – jeho úlohou je nastavovanie, obsluha a údržba automatizovaných stáčacích liniek,
  • Technológ – je zodpovedný za kontrolu dodržovania procesu výroby z pohľadu kvality vyrábaného piva/ sladu. Rieši systémové technologické problémy a navrhuje ich úpravu.
V pláne dva roky

„Celú aktivitu sme rozbehli v roku 2016. V tom čase ešte neexistoval na Slovensku učebný odbor, ktorý by pripravoval budúcich pivovarníkov a sladovníkov. Z pohľadu Pivovaru Šariš to bolo strategické rozhodnutie, keďže poslední absolventi v obdobnom odbore z radov zamestnancov sa pomaly približujú preddôchodkovému veku,“ vysvetľuje Ján Čerkala, manažér závodu Pivovaru Šariš.

Plzeňský Prazdroj Slovensko, do ktorého patrí aj pivovar vo Veľkom Šariši, si takýmto spôsobom chce podchytiť nových zamestnancov. „Uvedomujeme si, aké dôležité je prepojiť teóriu s praxou. Vieme, že treba nielen poznať kroky procesu výroby, ale hlavné je mu porozumieť a mať s ním skúsenosť. A práve to je to, na čom staviame,“ vraví Radoslav Jánošík, zodpovedný za oblasť ľudských zdrojov Pivovaru Šariš.

Prví absolventi odboru, ktorí budú patriť do novej generácie pivovarníkov a sladovníkov, by súčasťou výrobného procesu mohli byť už o tri roky. Študenti však môžu využiť aj možnosť nadstavby, kde k výučnému listu získajú aj maturitu.

Snímka: Plzeňský Prazdroj