Šéfka pivovarníkov: Nový systém zálohovania fliaš bude náročný

Pivovarnícky rok ubehol ako voda. V mnohých smeroch bol podobný ako tie predchádzajúce, našli sa však aj nové momenty a výzvy. Portál oPive.sk sa opäť rozhodol usporiadať pravidelnú koncoročnú anketu, v ktorej spovedáme pivovarníkov zo Slovenska. Dnes sa za uplynulým rokom prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu Jana Shepperd.

Ako hodnotíte uplynulý rok 2019? Čím bol pre vás iný?

Rok 2019 si budú naši pivovarníci pamätať ako rok „zálohový“. Gro našej práce bolo zamerané na prípravu nového systému zálohovania a recyklácie jednorazových obalov na nápoje. Táto skutočnosť je dôkazom toho, že už aj na Slovensku riešime otázky životného prostredia na dennej báze. Pre pivovarníkov to ale nie je nič nové, lebo naše členské pivovary už dlhodobo vnímajú environmentálnu udržateľnosť výroby piva a jeho distribúcie k spotrebiteľom za neoddeliteľnú súčasť svojich výrobných plánov. Veríme preto, že aj keď bude zavádzanie nového  systému zálohovania pre nás technicky a finančne náročné, spotrebiteľ si na to rýchlo zvykne a každý tak prispeje k čistejšiemu Slovensku.

Čo by ste označili za pivovarnícku udalosť roka?

V duchu nadhodenej enviro-témy pokladám za udalosť roka rozhodnutie niektorých pivovarov postupne prestať plniť niektoré svoje značky do PET fliaš. Počas poslednej dekády sa pivovarníci pokúsili vyjsť v ústrety zákazníkom, ktorí preferujú ľahké obaly a začali plniť pivo do PET fliaš. Štatistiky však ukazujú (štatistika VUEPP – len alkoholické pivo), že dopyt po pive v skle postupne klesá a úmerne tomu rastie záujem o pivo v plechovkách, ktoré sú pohodlnejšie na transport. Sme však presvedčení, že najekologickejšie balenie piva je sud alebo tank. Veríme, že milovníci piva z ohľaduplnosti k našej planéte začnú stále častejšie nahrádzať balené pivo pivom čapovaným.

Čo považujete za najväčšie riziká tohto roka z pohľadu pivovarníckeho sektora?

Za najväčšiu obavu, ktorá sa spája s novým rokom, pokladáme možnosť, že by Ministerstvo životného prostredia SR poverilo zriadením Správcu zálohového systéme iný subjekt, ako konzorcium štyroch združení, ktoré spolu podali prihlášku. Veríme však, že tieto štyri združenia (výrobcov nealko nápojov, výrobcov piva a zástupcov obchodu: AVNM, SZVPS, SAMO, ZOSR) nielen spoločne uvádzajú na trh viac ako 90 % obalov, ktoré budú od roku 2022 zálohované, ale pripravili aj solídny spoločný návrh.

Zároveň narastajú obavy sladovníkov, že stále viac sladovníckeho jačmeňa – základnej suroviny na výrobu sladu – budú musieť dovážať zo zahraničia. Výmery sladovníckeho jačmeňa klesli za posledných 10 rokov na polovicu. Už niekoľko rokov hľadáme účinné spôsoby, ako povzbudiť poľnohospodárov, aby pestovali viac sladovníckeho jačmeňa, po ktorom je veľký dopyt zo strany slovenských sladovní. Slovenský slad je totiž nakupovaný nielen slovenskými pivovarmi, ale aj mnohými pivovarmi v zahraničí a patrí tak medzi naše úspešné exportné komodity s pridanou hodnotou.

S akými plánmi vstupujete do nového roka?

Do nového roka vstupujeme s optimizmom, lebo tak výroba ako aj spotreba piva sa aj minulý rok udržala v pozitívnych číslach. Čaká nás 14. ročník úspešnej degustačnej súťaže Slovenská pivná korunka a veríme, že opäť pritiahne záujem desiatok pivovarníkov zo všetkých kútov Slovenska. Pripravujeme 4. ročník Sladovníckeho poľného dňa, už po druhý krát vo Vranove nad Topľou.

Od jari do jesene budeme tak, ako už posledných 8 rokov, pripomínať milovníkom piva, že alkohol sa odbúrava pomalšie, ako očakávajú a keď šoférujú, treba siahnuť po nealkoholických variantoch piva. Veríme, že aj prevencia má zmysel, keďže počet dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu minulý rok poklesol. Okrem toho, že budeme pokračovať v našich osvedčených podujatiach na podporu pivovarníctva a sladovníctva, chceme začať viac využívať digitálny marketing na vytvorenie živej online komunity milovníkov piva, aby ľudia opäť objavili čaro osobných stretnutí s priateľmi pri pohári piva.

Snímka: Slovenské združenie výrobcov piva a sladu