Šéfka pivovarníkov varuje: Nový zákon môže priniesť problémy

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu upozorňuje, že nový návrh zákona, môže skomplikovať život prevádzkovateľom podnikov či krčiem. Doba na jeho uvedenie do praxe bude totiž krátka a účinnosť nadobudne v čase top sezóny.

Príliš rýchlo

O čo vlastne ide? Už v druhom čítaní je návrh zákona, ktorý zavádza systém e-Kasy. Ten bude vyžadovať od každého podnikateľa, aby registroval svoje tržby okamžite online priamo na Finančnú správu SR.

Združenie však upozorňuje, že plánovaná účinnosť zákona od 1. júla 2019 dáva podnikateľom príliš krátky časový rámec na transformáciu súčasného systému na nový vzhľadom na potrebnú technickú prípravu.

Zákon sa pritom bude vzťahovať na každého, ktorý prijíma tržby cez pokladňu bankovou kartou alebo v hotovosti. Platnosť zákona sa predpokladá hneď od 1.1.2019 a účinnosť od 1.7.2019.

Proces transformácie súčasného systému registrácie tržieb na nový bude vyžadovať od podnikateľov, najprv výber certifikovaného dodávateľa pokladní a softvéru, potom zosúladenie ich interného účtovného systému s novým, a na koniec zaškolenie zamestnancov a testovanie.

Okrem finančných nákladov na nákup nových alebo adaptáciu pôvodných pokladní, to bude vyžadovať dôkladnú technickú prípravu.

„Obávame sa, že predpokladaných šesť mesiacov nie je dostatočne dlhá doba na to, aby sa firmy, ktoré evidujú veľké množstvo tržieb cez pokladne, na to dôkladne pripravili. Pivovary, ktoré najviac piva predávajú práve cez letnú sezónu, žiadajú o posunutie účinnosti zákona na neskôr,“ hovorí Jana Shepperd, prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu.

Problémy už teraz

„Dôkladnou technickou prípravou na online systém sa chcú vynúť možným problémom s evidenciou tržieb na miestach s nespoľahlivým internetovým pripojením a tým pádom aj možným sankciám za porušenie zákona,“ dopĺňa šéfka pivovarníkov.

Najväčší problém s implementáciou novej legislatívy už teraz hlásia podnikatelia v potravinárstve, ktorí používajú mobilné pokladne. Sú to napr. lokálni dodávatelia do gastro prevádzok či obchodov, predajcovia občerstvenia na kúpaliskách, festivaloch či jarmokoch, ale aj farmári.

„Nielen pivovarníci, ale aj výrobcovia nealkoholických nápojov, spracovatelia mäsa, pekári, a pod. budú musieť zabezpečiť bezproblémové online fungovanie ich mobilných registračných pokladníc. V opačnom prípade riskujú pokuty za neodoslanie dát v čase  realizácie platby,“ spresňuje Jana Shepperd.

Žiadajú odklad

Podľa predloženého návrhu zákona musí byť elektronická pokladňa, ako aj príslušný softvér a dátové úložisko, certifikované Finančnou správou SR. „Finančná správa môže začať s certifikáciou výrobcov registračných pokladníc až po vstupe zákona do platnosti a má trojmesačnú lehotu na posúdenie prijatých žiadostí a udelenie certifikácie. Podnikatelia, ktorí využívajú registračné pokladnice, budú môcť spustiť tendre na výber dodávateľa až po zverejnení zoznamu certifikovaných predajcov týchto zariadení a softvéru. Obdobie certifikácie tak ešte viac skracuje už krátky čas na transformáciu systému.“ tvrdí Jana Shepperd.

„Podporujeme zámer ministerstva financií eliminovať krátenie dane z prijatých tržieb. Radi by sme však zdôraznili, že na Slovensku je  mnoho podnikateľov, ktorí si svoje daňové povinnosti plnia a chcú tak robiť aj naďalej,“ konštatuje šéfka pivovarníkov.

Aj preto združenie žiada odklad zákona. „Zákon bude  účinný, t.j. vymáhateľný od 1.7.2019, čo je začiatok letnej sezóny nielen pre pivovarníkov, ale aj iných predajcov nápojov či iných potravín, ktoré sú súčasťou občerstvenia vonku. Zodpovední podnikatelia nechcú  byť sankcionovaní za neplnenie povinností z technických príčin,“ hovorí Jana Shepperd.

Snímky: ZVPS