Šéfka pivovarníkov: Výzva roka? Problematika odpadov

Bolo to opäť zaujímavé. Máme za sebou pivovarnícky rok 2017 a môžeme bilancovať. Pre niekoho bol prelomový, pre iného stabilizačný. Portál oPive.sk sa rozhodol na prelome rokov uskutočniť tradičnú anketu medzi pivovarníkmi a odborníkmi, ktorí sa pohybujú okolo piva. Dnes odpovedá prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu Jana Shepperd.

Aký bol pre vás rok 2017? Čim bol iný ako predchádzajúce?
Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS) má za sebou rok bohatý na podujatia. Pivovarníci uskutočnili 11. ročník degustačnej súťaže Slovenská pivná korunka, ktorej sa zúčastnili veľké, malé i reštauračné pivovary z celého Slovenska. Ministerka pôdohospodárstva, ktorá má nad súťažou tradične záštitu, vyzdvihla pridanú hodnotu, ktorú slovenskí sladovníci a pivovarníci vytvárajú spracovaním nášho jačmeňa cez slad až na pivo.

Rok 2017 bol obzvlášť bohatý na sladovnícke podujatia. SZVPS v júni po prvý krát pripravilo celoslovenský Sladovnícky poľný deň na družstve v Trebaticiach a v decembri už 3. ročník Sladovníckej konferencie v Nitre a v Košiciach, ktorá sa koná každé dva roky. Cieľom obidvoch podujatí bolo povzbudiť slovenských farmárov, aby sa rozhodli pre pestovanie jačmeňa, ktorého osevné plochy v posledných rokoch výrazne klesajú. Vzhľadom na to, že hlavne vďaka dopytu po slovenskom slade v zahraničí produkcia sladovní v poslednom období rastie, potrebujú sladovníci dostatok jačmeňa sladovníckej kvality.

Čo považujete za pivovarskú udalosť uplynulého roka?
Pokračujúci rast celoeurópskej produkcie piva a prekročenie symbolickej hranice 40 mld. litrov ročne a neutíchajúci a rastúci záujem o pivo a pivné špeciály nielen v európskom meradle ale aj na Slovensku. Pri koncoročnom bilancovaní európski pivovarníci optimisticky zhodnotili, že v roku 2016 došlo po prvý krát od ekonomickej krízy v roku 2008 k prekročeniu hranice celoročnej produkcie 40 mld. litrov ročne. Tento pozitívny trend má priaznivý dopad na hospodárstvo európskych krajín, kde výroba piva patrí k tradícii a kultúrnemu dedičstvu. Na Slovensku sme ku koncu roka 2017 evidovali dva veľké a dva malé priemyselné pivovary a 66 remeselných pivovarov.

Na čom by mal pivovarský sektor popracovať, aby sa posúval ďalej?
V kontexte pozitívnych správ o minuloročnom náraste celoeurópskej produkcie piva sa aj slovenskí pivovarníci snažia dosiahnuť tento trend a prezentovať pivo ako spoločenský nízkoalkoholický nápoj. S tým úzko súvisí práve snaha o posilnenie predaja piva v reštauračných zariadeniach, dôraz na správny spôsob čapovania piva a celkovú úroveň pivární. Popritom však pivovarníci milovníkom piva pripomínajú, že si ho majú vychutnávať s mierou a zodpovedne. Realizujú preto rôzne projekty, ktorých cieľom je prevencia škodlivých účinkov alkoholu na citlivé skupiny, akou sú napríklad vodiči, mladiství alebo tehotné ženy.

Aký bude pre vás rok 2018? Čo je pre vás najväčšia výzva?
Dôležitou výzvou aj v roku 2018 ostáva problematika odpadov z obalov (plechovky, sklenené fľaše, PET fľaše). Prijatie 4. (aplikačnej) novely Zákona o odpadoch v súčasnom znení vnímajú pivovarníci ako relatívny neúspech. Napriek vytrvalým snahám a úzkej spolupráci s ostatnými potravinármi sa im v legislatívnom procese nepodarilo presadiť viac pozmeňovacích návrhov, ktoré by zmiernili negatívne dopady tohto zákona na výrobcov balených tovarov. Pivovarníci budú preto pokračovať v hľadaní efektívnejších riešení problémov s odpadmi z obalov a spôsobov, ako spravodlivo uplatňovať princíp rozšírenej zodpovednosti.

Snímka: SZVPS