V Nitre sa pripravuje novinka. Pivovar Pribina

Pivovar Pribina

Ponúkať pivo, ktoré bude iné ako to, ktoré produkujú veľké pivovary. S takýmto cieľom chce uspieť spoločnosť Industry Installations. Tá chce v Nitre otvoriť nový Pivovar Pribina. Úradom už predložila potrebné dokumenty na schválenie. Z nich vyplýva, že stavať by chceli už začiatkom budúceho roka. „Je známa skutočnosť, že je rastúci dopyt po regionálnych pivách produkovaných minipivovarmi oproti klesajúcemu dopytu po unifikovaných pivách produkovaných veľkými pivovarmi,“ píše v zámere investor.

Nitrianska spoločnosť chce pivovar situovať v budove, v ktorej kedysi pôsobila spoločnosť Ferrenit. Tá sa najskôr venovala obchodu s palivom, drevom či pivom, neskôr sa v nej vyrábala aj azbestová krytina. Objekt je niekoľko desaťročí nevyužívaný, život mu má vrátiť práve výroba piva. S reštauračnou časťou sa predbežne nepočíta. „Minipivovar bude slúžiť na výrobu rozličných druhov piva, ktoré budú určené pre distribúciu do reštauračných prevádzok a pohostinských zariadení,“ prezrádza investor.

Kapacita minipivovaru by mala dosiahnuť 1000 hektolitrov ročne.„ Spôsob distribúcie piva bude v KEG sudoch a vo fľaškách (PET a sklenených),“ naznačuje investor. Ten predpokladá, že náklady na výstavbu sa vyšplhajú do výšky 785-tisíc eur. „Výstavba objektu bude financovaná zo súkromných zdrojov investora. Podrobné náklady projektu budú stanovené v pred/realizačnej fáze projektu, kedy budú známe všetky použité konštrukcie a materiály,“ naznačuje firma. Tá v zámere neprezrádza, aké pivo by chcela v Nitre variť.

O zámere pred časom informoval aj denník Nový Čas. Riaditeľ pripravovaného pivovaru Gabriel Galbavý preň prezradil, že základom ponuky bude pivná klasika. „Chceme vyrábať štyri druhy piva, pričom tri budú svetlé so stupňovitosťou 10, 12 a 14 a jedno čierne,“ naznačil. Pre denník zároveň povedal, že chcú reagovať na výzvu ministerstva pôdohospodárstva na podporu vzniku malých pivovarov.