Vzniká nová degustačná súťaž Hop’n’Rolla Home Brew Crew

Hop'n'Rolla Home Brew Crew

Vážení priatelia a domovariči piva.

Hop´n´Rolla Home Brew Crew s podporou Pokhoi v rámci Hop´n´rolla days organizuje nultú degustačnú súťaž (20.8.2022 od 10:00) doma uvareného piva Hop’n’Rolla Home Brew 2022.

Vyhlásené boli kategórie:

 1. A – American Pale Ale 18B
 2. B – Dark British Beer:
  Sweet Stout 16A
  Oatmeal Stout 16B
  Tropical Stout 16C
  Foreign Extra Stout 16D
 3. C – Gose s ovocím alebo bez 23 G

Prihlasovať sa môžete na tomto odkaze!

Štartovné/dar na pokrytie nákladov na súťaž za jednu vzorku piva bolo určené na 5 €.

Jeden súťažiaci môže prihlásiť do každej kategórie iba jedno pivo, t.j. maximálne 3 pivá do celej súťaže.

Prihlásená vzorka piva musí byť doručená v 2 (dvoch) sklenených fľašiach (2 x 0,5l, resp. 2 x 0,33 l, 2 x 0,4l). Nepripúšťajú sa PET fľaše ani fľaše s etiketami, logami, potlačenými uzávermi či inými neodstánenými polepmi. Pokiaľ tieto podmienky nebudú splnené, organizátor má právo súťažné vzorky zo súťaže vylúčiť.

Prihlásené vzorky pív v príslušnej kategórii budú hodnotené podľa medzinárodných pravidiel a kritérií systému BJCP 2021. Prvé miesta z každej kategórie budú odmeňené diplomami a vecnými cenami. Naskenované písomné hodnotenia (degustačné hárky) budú zaslané každému súťažiacemu na jeho emailovú adresu

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo zmien.

Kontakt: hopnrollahomebrew@gmail.com