„Zelené“ pivo je in – inovácie vo výrobe už dorazili aj na Slovensko

Tradičné varenie kvalitného piva, radlerov a cideru nie je len alchýmia, ale aj proces, pri ktorom  dnes už mnohé pivovary myslia viac aj na udržateľnosť a ochranu životného prostredia. „Nazeleno“ nastavenému mysleniu napomáha neustála modernizácia spôsobu výroby a inovácie technológií, ktoré sú šetrné k spotrebe energií, vody či nakladania s odpadom. Núdza o udržateľné inovácie nie je ani na Slovensku, kde sú hurbanovský pivovar a sladovňa lídrami v ekologických riešeniach.

Heineken - ekologia

Predstavte si, že by ste doma pri varení zeleninovej polievky rozmýšľali komplexne. Zaujímalo by vás, kde a ako bola zelenina dopestovaná, koľko energií spotrebujete na jej prípravu, a ako sa naloží s odpadom, ktorý pri varení vznikne. Veľmi podobne a ešte oveľa detailnejšie o varení piva uvažuje spoločnosť HEINEKEN Slovensko, ktorá svoju sladovňu a pivovar neustále modernizuje.

Za pivom z jej „kuchyne“ tak stojí množstvo zelených rozhodnutí, ktoré sú z dlhodobého hľadiska pre pivovarníkov kľúčové. Udržateľné pivo je totiž také, ktoré má čo najmenší vplyv na životné prostredie. Hurbanovská sladovňa, ktorá je najväčšou v stredoeurópskom regióne, sa tiež riadi globálnou stratégiou „Načapuj si lepší svet“, v rámci ktorej HEINEKEN celosvetovo podporuje lokálne komunity a domácich pestovateľov a ich udržateľné hospodárenie. Aj na Slovensku podniká významné kroky na ochranu vodných zdrojov, takmer žiaden výrobný odpad nevyváža na skládky, recykluje a smeruje k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality.

Pivovar a sladovňa na zelenú energiu

Horúcou témou, o ktorej sa v HEINEKEN Slovensko v poslednom čase najviac diskutuje, sú alternatívne zdroje energie. Hurbanovský pivovar a sladovňu čakajú prevratné zmeny práve v energetike. Líder na slovenskom pivnom trhu aktuálne hľadá možnosti nahradenia zemného plynu. Jeho spotrebu zatiaľ rapídne znižujú zachytávaním odpadového tepla, ktoré vznikajú pri varení piva. Rekuperáciou nimi opätovne zohrievajú vodu.

Hurbanovský pivovar a sladovňa sa môže pochváliť aj prvenstvom v používaní zelenej elektrickej energie spomedzi všetkých HEINEKEN sladovní na svete. Jej súčasťou je taktiež bioplynová stanica, ktorá zachytáva bioplyn z procesu čistenia odpadovej vody ako obnoviteľný zdroj a následne ho využíva na výrobu elektrickej energie.

Heineken - varne

Naša spoločnosť takto dokáže počas jedného roka vyprodukovať 1 000 kilowatt hodín zelenej energie,“ tvrdí Martin Poszgay, výrobný riaditeľ v HEINEKEN Slovensko. Cieľom je do roku 2030 využívať a nakupovať len obnoviteľnú energiu. Pochádzať bude z využívania odpadového tepla počas výroby, veterných, solárnych alebo geotermálnych zdrojov. V celom pivovare a sladovni sa onedlho bude svietiť len úspornými LED svietidlami.

Na ceste k uhlíkovej neutralite

Znižovanie emisií oxidu uhličitého je pre HEINEKEN Slovensko ďalším z kľúčových cieľov. Uhlíkovú stopu v Hurbanove postupne a kontinuálne znižujú naprieč celým dodávateľským reťazcom. Riešenia hľadajú v mnohých oblastiach od poľnohospodárstva, zásobovania, a výroby, cez obaly a logistiku až po vysokozdvižné vozíky, ktoré vymieňajú za elektrické. Každým dňom sú tak bližšie k uhlíkovej neutralite vo výrobe. Dosiahnuť by ju chceli do roku 2030, zaviazali sa k tomu v rámci globálnej stratégie a v celom dodávateľskom reťazci sa k nej plánujú dostať najviac o 10 rokov neskôr.

V pivovare preto dbajú aj na množstvo vyprodukovaného odpadu a jeho ďalšie spracovanie. Na svoje si v Hurbanove a okolí prídu aj hospodárske zvieratá, ktoré konzumujú pre ne nutrične bohatú časť odpadov z výroby. Ide napríklad o odpadové kvasnice a mláto, ktoré sú plné bielkovín, vitamínov a živín. Pivovar ich dodáva lokálnym farmárom. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko dala zároveň prísľub, že do roku 2025 nebude žiadne odpady z výroby vyvážať na skládku.

Čistia 100 % odpadovej vody

Hurbanovský pivovar patrí medzi celosvetovú špičku v znižovaní objemu vody, ktorú minie na výrobu piva. Spotreba vody sa dnes pohybuje na úrovni okolo 3,1 hektolitra vody na jeden hektoliter vyrobeného piva. Cieľom hurbanovských pivovarníkov je znížiť túto hodnotu do roku 2030 o ďalších takmer 10 % vody. Darí sa im to aj vďaka tomu, že v roku 2019 obnovenej plechovkovej linke a inštalácii nového tunelového pastéra a plniča na nej.

Heineken - varňa

Rovnako v roku 2022 nainštalovali na fľaškovej linke novú umývačku, ktorá takisto zníži spotrebu vody vo výrobe. Súčasťou udržateľného prístupu k tejto cennej tekutine je aj vlastná čistiareň odpadových vôd. Tá dokáže vodu z výrobného procesu vyčistiť tak, že spĺňa všetky legislatívne požiadavky na to, aby sa vrátila späť do prírodného cyklu bez narušenia rovnováhy životného prostredia.

Na samotnú výrobu piva sa používa kvalitná voda z artézskych studní, vyvierajúcich priamo pod areálom pivovaru. „Prevratné je aj testovanie tzv. studenej sanitácie varných potrubí, ktorej cieľom je výrazné zníženie spotreby energií. Ide o trend a príklad dobrých skúseností, ktoré si medzi sebou pravidelne vymieňajú pivovary a sladovne zo skupiny HEINEKEN na celom svete,“ deklaruje Martin Poszgay.

Dôležité je podotknúť, že inovácie a zavádzanie nových technológií do výroby, neovplyvnia výslednú chuť piva, radlerov či cideru, ale zásadne znížia vplyv na životné prostredie. To robí z varenia piva v Hurbanove ekologický proces, ktorý sa neustále zdokonaľuje a vylepšuje.


Pivná akadémiaUznajme si to, napriek tomu, že je pivo populárne, v porovnaní s takým vínom málo spoločensky uznávané. A je to škoda. Pivo je nápoj kráľovský a výnimočný. To, čo všetko sa ukrýva za pivom je pre mnohých neznáme. Aj preto sme sa rozhodli spustiť seriál Pivná akadémia. S podporou spoločnosti HEINEKEN Slovensko chceme každý mesiac priniesť zaujímavé čítanie, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o pive a v neposlednom rade zlepšiť pivnú kultúru.

Snímky: HEINEKEN Slovensko