Keď majú pivné tanky na starosti ženy: Ako sa mení tradične mužská tvár pivného priemyslu

Budú všetky pivá ovocné a sladké, ak budú pivovary, sladovne a ďalšie popredné pozície v pivnom biznise zastávať ženy? Nie, prečo by mali? Je to rovnaký predsudok ako že muži nemôžu byť šikovnými kaderníkmi alebo vizážistami. Dnes už vieme, že môžu. A nie je to cudzie ani jednému z najväčších pivovarov na Slovensku, kde dnes v strednom manažmente pracuje 44 % žien.

Ženy v pivovarníctve

V minulosti boli niektoré odvetvia, ako napríklad strojárstvo, stavebníctvo, či informatika, považované výhradne za mužské, pretože k nim najmä muži inklinovali pre svoje väčšinové záujmy a schopnosti. Avšak v súčasnosti sa situácia mení.

Mnohé firmy si uvedomujú, že zdravšie pracovné prostredie je zmiešané, teda také, v ktorom je rovnaké zastúpenie mužov a žien, snažia sa teda nové kolegyne prilákať. Práve ženy vďaka tomuto postupu majú možnosť kariérneho rastu, ale môžu sa na druhej strane stretnúť aj s nevýhodami. Spoločnosť na Slovensku stále naráža na stereotypy a diskrimináciu.

Bez toho, aby ženy prenikali do „mužských“ profesií sa však stav nezmení a je to len väčší počet žien v týchto odvetviach, ktorý pomôže vytvoriť inkluzívnejšie pracovné prostredie.

Aj pivovarníctvo je jedným z odvetví, ktoré bývajú často spojené s tradičným mužským obrazom. Avšak, v posledných rokoch sa situácia mení a ženy začínajú zaujímať významné pozície v pivnom biznise.

Napríklad podiel žien na pozíciách stredného manažmentu v pivovare HEINEKEN Slovensko aktuálne dosahuje 44 % žien a podiel žien vo vedení spoločnosti predstavuje 14%.  Slovenský pivovar si uvedomuje dôležitosť inkluzívnejšieho pracovného prostredia a do roku 2025 sa zaviazal zvýšiť zastúpenie žien v manažmente nad úroveň 30 %.

Ženy vo vedení pivovaru
Andrea Cseriová
Andrea Cseriová je manažérka výroby a kvality pivovaru, zjednodušene by sa ale dalo povedať, že má na starosti výslednú chuť piva. Celý svoj profesný život pôsobí v pivovare, kde nastúpila hneď po vysokej škole a postupne sa vypracovala na vysokú pozíciu. Pivovar pozná skrz naskrz a do detailov rozumie procesu varenia piva, ktorý je jej vášňou.
Radoslava Anguš
Ďalším príkladom silnej ženy na pozícii v odvetví, ktoré je primárne blízke mužom, je Radoslava Anguš. Skúsenosti zbierala najmä v marketingovej branži. Prvý tender, na ktorom sa v začiatkoch svojej kariéry zúčastnila, bol práve tender pre značku Zlatý Bažant. Dnes má túto značku na starosti a z pozície Senior Brand manažérky pripravuje jej stratégiu.
Helena Windisch
Pozíciu manažérky korporátnych vzťahov a hovorkyne pivovaru zastáva taktiež žena. Je ňou Helena Windisch, ktorá predtým pôsobila na líderských pozíciach v spoločnostiach zameraných na technológie.
Pivárky majú svoj vlastný trh

A prečo si vlastne myslíme, že ženy patria do „mužského“ biznisu, či už ide o pivo alebo nie? Ako pri mnohých iných odvetviach, aj tu funguje systém ženy – ženám. Príklady zo zahraničia nám ukazujú, že ženy v pivnom biznise vedia, aké pivo ženám chutí, v akej podobe, kde a kedy si ho rady doprajú, na akých podujatiach rady nové pivá ochutnajú.

Ženy v pivnom priemysle teda okrem nových názorov na chute, prinášajú aj inovatívne spôsoby obchodovania a týmto menia tradičný obraz pivovaru a vytvárajú príležitosti pre ženy v pivnom priemysle.


Pivná akadémiaUznajme si to, napriek tomu, že je pivo populárne, v porovnaní s takým vínom málo spoločensky uznávané. A je to škoda. Pivo je nápoj kráľovský a výnimočný. To, čo všetko sa ukrýva za pivom je pre mnohých neznáme. Aj preto sme sa rozhodli spustiť seriál Pivná akadémia. S podporou spoločnosti HEINEKEN Slovensko chceme každý mesiac priniesť zaujímavé čítanie, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o pive a v neposlednom rade zlepšiť pivnú kultúru.