Huncút: Môže sa stať, že pivovar bude na predaj

Rok 2020 môžeme označiť za jeden z najťažších v novodobej histórii Slovenska. Sektor gastra naplno zasiahli opatrenia, ktoré paralyzovali tisícky podnikov aj podnikateľov. Ťažké chvíle museli riešiť aj pivovarníci. Aj preto bude naša koncoročná pivovarnícka anketa trocha iná. Pivovarníci v nej budú bilancovať, ale aj odhadovať vyhliadky na ďalší rok. Dnes sa za rokom 2020 obzerá Tomáš Pivarči z Remesleného pivovaru Huncút.

Dá sa nájsť na roku 2020 niečo pozitívne? Donútila vás situácia zaviesť nejaké zmeny, ktoré Vám môžu v budúcich rokoch pomôcť?

Na prvý pohľad sa v roku 2020 ťažko hľadajú nejaké pozitíva. Hlbšia analýza však ukazuje aj výrazné plusy, ktoré sme ako pivovar urobili a ktoré nás posunuli vpred. Vzhľadom na pandemický rok a dlhodobo zatvorené prevádzky je najdôležitejším bodom fakt, že sme ako jeden z prvých remeselných pivovarov na Slovensku začali plniť pivo do plechoviek už na jar tohto roku. Tu môžeme zviditeľniť našu predvídavosť a schopnosť rýchlo sa preorientovať na úplne iný spôsob fungovania. Prakticky sme to urobili zo dňa na deň. S tým boli spojené aj technologické úlohy, ktoré pred nami stáli a ktoré naďalej vylaďujeme. Od začiatku prvej vlny sme pravidelne realizovali rozvozy piva pod názvom „PIVNÝ HUNCÚT“ priamo do domácností, čo nám umožňovalo fungovať v kritických časoch a motivovalo nás to napredovať ďalej.

V lete sme spustili už štvrtú sezónnu spoluprácu s Turistickou útulňou Andrejcová, pre ktorú varíme pivným endemit Tetrov. Ako je zvykom, na záver sezóny sme opäť finančne prispeli organizácii, ktorá sa venuje záchrane Tetrova v Nízkych Tatrách.

Našou snahou je prinášať nové pivné trendy do nášho regiónu a spolupracovať s lokálnymi predajcami. To sa nám podarilo viackrát aj v roku, ktorý bol pre gastro sektor zdrvujúci. Okrem spolupráce s Vinárstvom GABOR a Rodinným vinárstvom Knápek sme spolupracovali aj s domácim pivným experimentátorom Radovanom Vojenčákom, s ktorým sme navarili špeciálne bazové pivo. Za spoluprácu pri tomto varení ďakujeme spoločnosti Maroma, ktorá dodáva suroviny pre domovaričov.

Krásnu pomoc sme získali zo strany obce Tomášovce, ktorá prispela k zviditeľneniu nášho pivovaru formou polepenia auta. Touto cestou sa chceme poďakovať obci a veríme, že takýto marketing priniesol aj zviditeľnenie obce samotnej. V neposlednom rade nás veľmi potešili nové technické prírastky v našom pivovare. Obzvlášť nám robí radosť nový šrotovník.

Pivovary budú rátať straty. Ako ste na tom vy? Viete fungovať v obmedzenom režime, alebo máte existenčné problémy?

Straty sú obrovské a nemyslíme tým len finančné. Spoločnosť vidí v priamom prenose kultúrny a ekonomický úpadok gastro sektora, čo nás veľmi mrzí. Za najväčšiu stratu však považujeme Stanovo rozhodnutie. Začiatkom roka 2021 sa rozhodol skončiť s podnikaním, čo pivovar nečakane priviedlo do núdzového stavu.

Od februára 2021 sa o všetku činnosť spojenú s pivom bude starať len Tomáš. Pravidelní odberatelia sa nemusia báť. Tomáš sa bude snažiť pružne reagovať na situácie, ktoré so sebou nový rok prinesie. Či už pôjde o nutné epidemiologické opatrenia, realizáciu pivného rozvozu „PIVNÝ HUNCÚT“, zodpovednosť za zdravie nás a našich zákazníkov, podporovanie súčasných partnerov, ale aj hľadanie nových možností. Ak to bude nutné, pristúpi aj k nepopulárnemu opatreniu – obmedzeniu výroby.

Aktuálne existuje viacero variánt budúcnosti pivovaru. Je viac ako jasné, že jeden človek to sám dlhodobo neutiahne. Môže sa stať aj to, že sa pivovar/firma ponúkne na prenájom alebo na predaj.

Aký krok vlády by ste v tejto situácii privítali? Môžu vám v tomto smere pomôcť aj fanúšikovia piva?

Z nášho pohľadu je alarmujúca dlhodobá ľahostajnosť štátu k malým podnikom. Aj preto sme sa rozhodli stať súčasťou projektu #10pregastro, ktorý má snahu pomôcť celému gastro sektoru na Slovensku. Projekt ukazuje, že pod tvrdým pojmom „gastro“ sa ukrývajú v prvom rade príbehy bežných ľudí. Viac o tejto kampani sa dozviete na www.10pregastro.sk. Veríme, že sa nám spoločne (aj s fanúšikmi piva) podarí vytvoriť „vlnu“, ktorá bude mať dostatočné zastúpenie odbornej a širokej verejnosti a „donúti“ kompetentných, aby sa vážne a rozumne zamysleli nad aktuálne upadajúcim gastro sektorom na Slovensku. Budeme radi, ak sa do tejto iniciatívy zapojíte, budete ju zdieľať a posúvať ďalej. Ďakujeme.

Pivovarnícky a celý gastro sektor aktuálne potrebuje od štátu výraznú, rýchlu a konkrétnu pomoc, aby dokázal prežiť nasledujúce týždne. Ďalej potrebuje pomoc, aby sa dokázal  v dohľadom čase spamätať zo stavu, ktorý spôsobili nevyhnutné vládne opatrenia v pandemickom období. Pociťujeme, že by nám v krátkodobom horizonte (pár týždňov) pomohlo prežiť:

 1. Vrátenie spotrebných daní, ktoré boli pivovarmi zaplatené počas uzavretia prevádzok.
 2. Získanie dotácií na nájomné aj pre pivovary, ktoré nemajú prevádzku verejného stravovania. (Doteraz na to nemali nárok.)
 3. Vrátenie časti finančných prostriedkov – preddavkov, ktoré museli byť vyplatené v období prvej a druhej vlny pivovarom s produkčnou kapacitou do 1000 hl/rok. A to v hodnote 20-30 % zo zaplatených preddavkov za dodávku a spotrebu elektrickej energie.
 4. Predĺženie splatnosti nedoplatkov za rok 2020 (ak vzniknú).
 5. Flexibilnejšia, jasnejšia a rýchlejšia komunikácia zo strany štátu.

Ďalej vnímame, že gastro sektor a aj pivovarníctvo sa z takejto ťažkej situácie nedostane v krátkodobom horizonte, a preto je podľa nás dôležité nastaviť aj ďalšie zmeny, ktoré pomôžu pri opätovnom naštartovaní tohto sektora. Z nášho pohľadu budú kľúčové prvé dva roky a počas týchto rokov navrhujeme:

 1. Zníženie DPH v gastro sektore minimálne na 10 %.
 2. Zníženie DPH za chmeľ a slad na 15 %.
 3. Zníženie DPH za elektrickú energiu na 15 % pre mikro a malé podniky.
 4. Pripraviť „tarifu“ pre gastro sektor v prípade opakovanej pandemickej situácie, resp. vyhlásenia núdzového stavu. Napr. pri núdzovom stave bude (nielen) pivovarom automaticky o 50% znížený paušálny poplatok na dodávku a spotrebu elektrickej energie.
 5. Celkové zníženie ceny elektrickej energie a jej dodávky pre podniky s ročnou spotrebou do 50 MWh o 20 %.
 6. Zjednodušenie prístupu k EU financiám podporujúcich malých a stredných podnikateľov a zníženie spolufinancovania na 5 %.
 7. Úpravu (aktualizáciu) legislatívy, ktorá rozdeľuje pivá podľa spôsobu kvasenia, účelu použitia, podľa farby a podľa extraktu v pôvodnej mladine.
 8. Širšiu kategorizáciu pivovarov na základe ich ročnej produkcie (napr.):
 • A. Domáci pivovarníci (do 1000 l/rok) bez predaja s nulovou spotrebnou daňou.
 • B. Mikropivovar – do 1000 hl/rok – oslobodenie od spotrebnej dane.
 • C. Malý pivovar – 1001 – 10 000 hl/rok zľava na spotrebnú daň 78,20% (0,782 €/hl).
 • D. Stredný pivovar – 10 001 – 200 000 hl/rok – znížená spotrebná daň 2,652 €/hl (zľava26,06%).
 • E. Veľký pivovar – nad 200 000 hl/rok – nezmenená základná sadzba spotrebnej dane (3,587 €/hl).

Vnímame, že vyššie uvedené návrhy by mohli pivovarníckemu sektoru pomôcť. Sme však presvedčení, že správnym aplikovaním aspoň niekoľkých z uvedených bodov sa môže na Slovensku pomôcť celému gastro sektoru. Tak sa môžu zachrániť naše obľúbené prevádzky a pozitívne ovplyvniť osudy ľudí, ktorí ich tvoria.

S akými ambíciami vchádzate do roka 2021? Budete robiť v portfóliu ponúkaných pív nejaké zmeny?

Pri aktuálnom, rýchlo sa meniacom svete a nečakaných rozhodnutiach je ťažké napísať, čo bude fungovať o dva mesiace, pretože nevieme čo prinesie zajtrajšok. Len čas ukáže, či budeme mať dobrú predvídavosť, správnu rýchlosť a naďalej dostatok síl.

Z celého srdca ďakujeme za podporu v náročnom roku 2020, ktorý priniesol veľa nového. Z nášho pohľadu toho nemuselo byť až toľko naraz, ale človek si niekedy nevyberá. Ak sme vás potešili, sme radi. Ak sme niečo nezvládli, tak nás to mrzí. Či už samostatne, alebo v novom tandeme sa budeme neustále usilovať o skvalitnenie našich produktov a služieb. Uvedomujeme si, že aj napriek globálnej vidine lepších zajtrajškov, huncútsky rok 2021 môže byť ešte náročnejší než ten predchádzajúci.

Dúfame však, že nový rok prinesie všetkým hlavne zdravie, hromadu pohody, kľudnejšieho podnikania a kopec nových pivných zážitkov s remeselným pivom v našich obľúbených podnikoch. Držte sa!

Prečítajte si aj

Pivovar Eliáš: Pomoc vlády? Napríklad štvordňový pracovný týždeň

Snímka: Pivovar Huncút