Ikkona: Chceme posilniť predaj v zahraničí

Bolo to opäť zaujímavé. Máme za sebou pivovarnícky rok 2017 a môžeme bilancovať. Pre niekoho bol prelomový, pre iného stabilizačný. Portál oPive.sk sa rozhodol na prelome rokov uskutočniť tradičnú anketu medzi pivovarníkmi a odborníkmi, ktorí sa pohybujú okolo piva. Dnes odpovedá Katarína Kovácsová z kočovného pivovaru Ikkona Brewery.

Aký bol pre Vás rok 2017? Čím bol iný ako predchádzajúci?
Rok 2017 ako taký bol pre nás úspešný, rozšírili sme naše obchodné partnerstvá ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Toto bola pre nás priorita, ktorú sme si stanovili pred rokom a podarilo sa to aj splniť.

Čo považujete za pivovarskú udalosť uplynulého roka?
Za pivovarskú udalosť tohoto roka považujem medzinárodný úspech pivovaru Urpiner na European Beer Star a zisk zlatej medaily za tmavé pivo v širokej medzinárodnej konkurencii.

Na čom by mal pivovarský sektor popracovať, aby sa posúval ďalej?
Myslím si, že remeselné pivo na Slovensku je málo vidieť na pultoch predajní, kde chodí nakupovať väčšina spotrebiteľov, často aj náročných. Toto by sa mohlo zmeniť.

Aký bude pre Vás rok 2018? Čo je pre Vás najväčšia výzva? 
Verím, že rok 2018 bude stabilný, a ako najväčšiu výzvu vidím v posilnení predaja piva Ikkona v zahraničí. Budeme na tom intenzívne pracovať.

Snímka: FB Ikkona