Liptovar robí zmeny, fľaškami chce konkurovať aj veľkým pivovarom

Liptovar, Liptovský Mikuláš, Liptov, liptovský pivovar, rozšírenie, expanzia, fľaškovanie, reťazce

Na Liptove sa chystajú pivovarnícke novinky. Tamojší pivovar Liptovar pripravuje sériu opatrení, ktorých cieľom má byť nielen navýšenie kapacít, ale aj skvalitnenie celkového produktu. S pivom sa chce po novom tlačiť viac do reťazcov.

Do obchodov?

Spoločnosť Persson, ktorá stojí za producentom piva v Liptovskom Mikuláši, predložila úradom zámer odhaľujúci plány vedenia podniku na ďalšie mesiace. „Implementáciou tohto projektu sa Liptovar technologicky zaradí medzi špičkové pivovary s medzinárodnou pôsobnosťou,“ píše sa v podkladoch.

Tie hovoria aj o cieľoch, ktoré sledujú majitelia pivovaru. „Zavedené procesy a technológie zabezpečia, že výrobky spoločnosti Persson budú môcť byť dodávané do širokého portfólia retail prevádzok,“ píše vedenie v podkladoch.

Inak povedané, na Liptove pripravujú zmeny, ktorých cieľom je okrem iného dodávať pivo do obchodov a supermarketov. Po novom hovoria na Liptove o ročnej kapacite na úrovni 3 000 hektolitrov za rok. Len pre porovnanie, podklady z roku 2015 hovoria o čísle na úrovni 2 000 hektolitrov zlatistého moku za rok.

Lepšie fľaškovanie

Zabezpečiť to chcú rozšírením varne a zavedením tzv. lineárneho procesu. „Aby bolo možné zvýšiť kontinuálne varenie je potrebné zabezpečiť, aby bol varný proces lineárny a samotný var bol vždy v každej nádobe len jedenkrát. Aktuálne to tak nie je a var sa vracia do predchádzajúcej varne pre fázu chmeľovaru,“ vysvetľuje investor v podkladoch.

„Remeselné pivo sa musí stať dostupným a musí byť schopné cenou konkurovať priemyselným pivovarom.“

Zmeny majú zabezpečiť to, aby mohli na Liptove variť viac ráz za sebou. Konkurencieschopnosť má zabezpečiť aj nová fľaškovacia technológia. Pivovar hovorí o automatizovaní procesu fľaškovania od plnenia, pri ktorom sa sleduje tlak, objem a teplota až po zafóliovanie balenia.

„Takto vystavaný ekosystém zníži náklady na fľaškové pivo a stane sa konkurencieschopným s veľkými pivovarmi a atraktívnym pre široký retail,“ píše sa v zámere pivovaru. Pri obchodoch pritom otvorene hovorí o výslednej cene, ktorá aktuálne zabraňuje väčšiemu rozšíreniu remeselného piva medzi širšiu verejnosť.

Predaj odpadu

„Remeselné pivo sa musí stať dostupným a musí byť schopné cenou konkurovať priemyselným pivovarom,“ vysvetľuje pivovar a poukazuje na možnosti, ktoré našiel pri spracovaní odpadu, tzv. mláta.

Na Liptove chcú mláto spracúvať na granulovanú kŕmnu zmes, ktorú bude následne predávať chovateľom. Pomôcť im k tomu má aj tzv. sušička na mláto, ktorej kapacita je nastavená na tri tony za týždeň. Všetky zmeny má riadiť nový automatizovaný systém, ktorý zefektívni všetky procesy.

Pivovar Liptovar otvorili v roku 2015 a aktuálne v jeho ponuke nájdete spodne aj vrchne kvasené pivá. Vo februári 2018 pivovar zmenil meno aj logo, keď sa dovtedy volal Liptovär.

Prečítajte si aj

Liptovar: Aj takto sa dá zlepšovať

Snímka: FB Liptovar