Na Slovensku sa rozbieha nová súťaž pre domovaričov piva

Súťaž Alechemist

Alechemist 2024. Tak sa volá domovaričská súťaž, ktorá sa uskutoční 2. marca v Poprade. O tom, prečo vznikla a aké sú jej ciele, porozprával jej organizátor Adam Šulík.

Nová súťaž

Prečo vznikla nová domovaričská súťaž? Adam hovorí, že súťaž sa rozhodol organizovať pretože akcií podobného typu je na Slovensku málo. „Okrem tejto súťaže sa na Slovensku organizujú už len štyri výborné BJCP (Beer Judge Certification Program, pozn. red.) domovaričské súťaže a to Hrncovar v Bratislave, Jedon Slad a Jedon Chmel v Novej Bani, Hop´n´Rolla Home Brew v Košiciach a Pivobel v Banskej Belej,“ vymenúva.

Podľa jeho slov videl priestor pre zorganizovanie ďalšej. „Každá z uvedených súťaží má svoju tradíciu a pri rozhodovaní kedy a kde usporiadať ďalšiu som videl nielen takpovediac prázdne miesto v kalendári ale aj prázdne miesto na mape a zvolil som výbornú lokalitu v Poprade odkiaľ pochádzam,“ vysvetľuje.

Adam očakáva, že sa prihlási dostatok domovaričov. „Veľmi dobre viem, že viacerí profesionálni sládkovia a sládkyne začínali ako domovariči a budem rád, keď sa nám podarí spojiť na súťaži nielen domovaričov, ale aj širšiu komunitu fanúšikov remeselného a domáceho piva,“ naznačuje.

Dobré skúsenosti

Adam je pritom sám domovaričom. „Myšlienku navariť svoje vlastné pivo som si takto niesol v hlave takmer celú vysokú školu až do okamihu, keď som sa dozvedel, že jeden môj kamarát uvaril pivo v kuchynke vysokoškolského internátu,“ spomína na zlomový okamih.

Postupne sa začal vzdelávať a dnes sa môže pochváliť aj potrebnými skúsenosťami. „S pribúdajúcimi skúsenosťami som sa prihlásil na ďalšie skúšky, senzorické tréningy ako aj skúšky hodnotiteľa BJCP, ktoré som úspešne zvládol,“ približuje Adam.

Ten sa súťaží nezúčastňoval nielen ako súťažiaci, ale aj ako hodnotiteľ. „Zistil som, že atmosféra na domovaričských súťažiach je mimoriadne priateľská a skúsenosti, ktoré si ľudia môžu osobne vymeniť pri osobnom stretnutí sú nenahraditeľné,“ konštatuje.

Združovanie komunity

Súťaž Alechemist 2024 by mala prispieť aj k združovaniu komunity. „Pre mňa osobne bude najväčším zadosťučinením ak sa mi podarí prostredníctvom tejto súťaže vytvoriť každoročnú udalosť, na ktorej sa stretnú milovníci dobrého domáceho a remeselného piva vymenia si skúsenosti a nadviažu nové kontakty s ľuďmi v rámci domácej a remeselnej pivovarníckej komunity,“  naznačuje.

Na akciu by chcel pozvať všetkých, ktorí majú blízko k remeselnému pivu. „Súťaž je určená pre všetkých milovníkov remeselného piva a obzvlášť pre domácich pivovarníkov, ktorí si na súťaž prídu nielen vymeniť pivo, prediskutovať receptúry a skúsenosti, ale aj nájsť nových priateľov, resp. prídu stráviť príjemný deň s pivom a ľuďmi, ktorí sa venujú rovnakému hobby,“ hovorí organizátor.

Ak sa chcete prihlásiť, tu nájdete
všetky kompletné informácie 

Snímka z freepik