Pavol Ďuriš: Najväčšiu výzvou bude spustenie pivovaru

Opäť to nebola nuda. Máme za sebou pivovarnícky rok 2016 a môžeme bilancovať. Pre niekoho bol prelomový, pre iného stabilizačný. Portál oPive.sk sa rozhodol na prelome rokov uskutočniť veľkú anketu medzi pivovarníkmi a odborníkmi, ktorí sa pohybujú okolo piva. Dnes odpovedá sládok Prvého partizánskeho pivovaru Pavol Ďuriš.

Ako hodnotíte rok 2016 z pohľadu pivovarníka?
Prelomový, zásadný, náročný, plný výziev. Z pozície predajcu pivovarníckych technológií som sa presunul na realizáciu a spustenie jedného zo svojich obchodov, pre súčasného zamestnávateľa, ktorému sa momentálne naplno venujem.

Čo bolo pre vás udalosťou roka?
Poznanie, že pivo sa dá variť dobre len s láskou a kvalitným zázemím. Či už v podobe prístupu toho, pre koho sa varí a docenenia tých, ktorí si pochutnávajú na tomto zlatistom moku.

Aké problémy trápia podľa vás sektor pivovarníctva?
V prvom rade pokora. Následne medzery v celoživotnom vzdelávaní, štandardizácii vnútorných prevádzkových procesov, nielen na úrovni výberu vhodných vstupných surovín a postupov výroby piva, ale aj na úrovni hygienických zásad.

Čo vám urobilo v roku 2016 najväčšiu radosť?
Nadšenie ľudí okolo pána Rumla z Banskobystrického pivovaru, kde som praxoval. PS: ďakujem za to 12 stupňové zlato v tankoch. Škoda, že ľudia a trh si pýta dlhú trvanlivosť a iné požiadavky nezlučiteľné zo živým produktom, ktorým nepasterizované nefiltrované pivo nepochybne je.

Aký bude podľa vás rok 2017? Čo bude pre vás najväčšou výzvou?
Náročný. Výzvou bude pre mňa spustenie pivovaru na jar a adaptovať sa na zmeny, ktoré ma čakajú nielen v profesionálnom, ale aj súkromnom živote.  

Snímka: P. Ď.