Pivovar Zámčan: Najväčšia výzva? Prežiť a vydržať zmeny

Pivovarnícky sektor má za sebou ďalší rok. Opäť bol pestrý na udalosti aj zmeny trendov. Pribúdajú nielen pivovary, ale najmä podniky, ktoré čapujú remeselné pivo. Nové pivné štýly začínajú na trh uvádzať aj nadnárodní hráči. Ako sa na rok 2018 pozerajú pivovarníci a ľudia, ktorí sa pohybujú okolo piva? Portál oPive.sk sa opäť rozhodol zorganizovať veľkú anketu. Dnes odpovedá Tibor Hlavička, majiteľ pivovaru Zámčan.

Ako hodnotíte rok 2018 z pohľadu pivovarníka? Čo všetko sa zmenilo oproti minulosti?

V rámci pivovarníctva je vidieť zmenu správania zákazníka viac smerom ku kvalite. Bežný konzument začína uprednostňovať kvalitu nad kvalitou a prichádza aj generácia mileniálov, ktorí majú úplne iné návyky a preferencie, ako predchádzajúce generácie.

Čo by ste označili za pivovarnícku udalosť roka?

Ukončenie činnosti niektorých distribučných spoločností, čo nás len utvrdilo v názore ísť smerom vlastnej distribúcie a nespoliehať sa na iných. Trh ukazuje, ktorým smerom sa tento biznis bude uberať.

Čo podľa vás najviac trápi pivovarnícky sektor a aké zmeny na trhu by ste privítali?

Problémov je niekoľko. Nedostatok personálu, vysoké dane a odvody, ale najväčším problémom do budúcnosti vidíme celkovú spotrebu konzumácie alkoholických nápojov a znižujúcu sa návštevnosť podnikov. Predpokladáme zvyšujúci sa dopyt po fľaškovom pive a konzumácii piva doma, naopak znižovanie konzumácie v sudovom pive a celkovo v HoReKa segmente. Podniky bez stravy budú na hrane rentability. Čo sa týka zmien, určite by celému sektoru prospela nižšia DPH, hlavne v segmente služieb (okolo 5%), nižšie odvody v službách a zrušenie spotrebnej dane na pivo.

Aké sú vaše plány na rok 2019? Čo bude pre vás najväčšou výzvou?

Nasledujúce roky budú prelomové pre celý biznis. budeme zápasiť s nedostatkom personálu, klesajúcou spotrebou aj zvyšovaním nákladov. budeme pracovať na zlepšení služieb, zlepšení podmienok pre zamestnancov a vytváraní pridanej hodnoty v rámci regiónu. Najväčšou výzvou bude prežiť a vydržať tieto náročné zmeny 🙂

Snímka: Pivovar Zámčan