PR

Slovenský pohár remeselného piva – Slovak Craft Beer Cup

Súťaž je určená pre dve skupiny prihlasovateľov zo Slovenskej republiky:

1. Skupina: Malé pivovary s ročnou produkciou do 200 000 hektolitrov
2. Skupina: Lietajúce pivovary + kolaborácie malých pivovarov s domovaričmi

MIESTO:
Penzión BOCA, Dolná 52, 974 01 Banská Bystrica

TERMÍN DEGUSTÁCIÍ:
4. apríla 2019

KATEGÓRIE (podľa BJCP 2015)

Pre remeselné pivovary (Skupina č. 1):
1.) Czech Premium Pale Lager (3B)
2.) Czech Dark Lager (3D)
3.) German Wheat Beer – Weissbier (10A), Weizenbock (10C)
4.) India Pale Ale – American IPA (21A)
5.) India Pale Ale – New Styles Specialty IPA (21B)
6.) Fruit and Spice Beer – Specialty Fruit Beer (29A-B-C), Spice, Herb or Vegetable Beer (30A)
7.) European Sour Ale (23A-F)
8.) Experimental Beer (34C)

Pre lietajúce pivovary a kolaborácie malých pivovarov s domovaričmi (Skupina č. 2):
1.) India Pale Ale – New Styles Specialty IPA (21B)
2.) Fruit and Spice Beer – Specialty Fruit Beer (29A-B-C), Spice, Herb or Vegetable Beer (30A)
3.) European Sour Ale (23A-F)
4.) Experimental Beer (34C)

REGISTRÁCIA A ZASLANIE PRIHLÁŠKY:
do 25.3.2019 do 12.00 hod. zaslaním scanu vyplneného Záväznej prihlášky e-mailom na adresu: predseda@malepivovary.sk

ODOVZDANIE VZORIEK V OBJEME 3 LITRE Z KAŽDÉHO DRUHU:
osobne, alebo kuriérom najneskôr do 2. apríla 2019 do 1300 hod. (prípustné balenia sú: 9×0,33 L, 6×0,5L, 4×0,75 L, 3x1L) na adrese: Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska o.z., Sládkovičova 37, 974 05 Banská Bystrica, kontaktná osoba: Martina Kötelešová, tel.: +421 917 777 517, e-mail: sekretariat@pivovarbb.sk

TERMÍN ÚHRADY ŠTARTOVACIEHO POPLATKU:
čiastka musí byť pripísaná na účet najneskôr do 2. apríla 2019 nasledovne: prevodom na základe faktúry na účet AMNPS o.z., inak prihlásená vzorka nebude zaradená do súťaže.
Štartovné pre 1. skupinu: 20 € / 1 druh vzorky
Štartovné pre 2. skupinu: 15 € / 1 druh vzorky
Zvýhodnené štartovné pre členov AMNPS: 10 € / 1 druh vzorky

VYHLASOVANIE VÝSLEDKOV A DEKOROVANIE VÍŤAZOV:
diplomy dostávajú víťazi kategórií len za prvé tri miesta (zlato, striebro a bronz) v každej kategórii + 1 x Grand Champion v každej skupine (za celkové víťazstvo v skupine). Víťazi kategórií + Grand Championi dostanú pozvánky na slávnostné vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie diplomov, ktoré sa uskutoční dňa 17.4.2019 v Bratislave. Výsledky degustačnej súťaže budú zverejnené do 10 dní po slávnostnom vyhlasovaní výsledkov na stránke: www.malepivovary.sk

Minimálny počet súťažných vzoriek v každej kategórii je 3, aby mohla byť kategória hodnotená a boli v nej vyhlasované aj výsledky (Z,S,B). Maximálny počet vzoriek v kategórii nie je limitovaný. V prípade lietajúcich pivovarov a kolaborácií pivovarov s domovaričmi je potrebné uviesť povinný údaj o pivovare, kde bolo pivo uvarené.

Počet súťažných vzoriek od jedného prihlasovateľa nie je limitovaný.

Všetky potrebné informácie ako aj zoznam kategórií nájdete TU
Link na prihlasovací formulár nájdete TU
Kontaktné osoby:
 Ing. Ľubomír Vančo – predseda AMNPS, Tel.: +421 905 276 456
predseda@malepivovary.sk /prihlasovanie, fakturácia, vzorky/
Ing. Ladislav Kovács – podpredseda AMNPS, Tel.: +421 905 403 290
podpredseda@malepivovary.sk /propozície, kategórie, metodika, degustátori/