Súdy povolili Kalteneckeru ozdravenie

Kaltenecker Offcial 3

Slovenský remeselný pivovar Kaltenecker má o čosi bližšie k záchrane. Koncom minulého týždňa totiž súdy povolili rožňavskému pivovaru jeho návrh na reštrukturalizáciu. „Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Pivovar Kaltenecker (…) o návrhu na povolenie reštrukturalizácie takto rozhodol: Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka,“ píše v stanovisku košický súd.

V praxi to teraz znemená to, že pivovar bude musieť vypracovať reštrukturalizačný plán, ktorý predloží svojim veliteľom na schválenie. Ten predpokladá vytvorenie životaschopného plánu a výrazné zoškrtanie dlhov. Napríklad, keď o ozdravenie žiadala sieť so športovými potrebami EXIsport, z celkovej dlžnej sumy nezabezpečeným veriteľom 17 miliónov eur, bolo naplánované splatenie čiastky na úrovni 546-tisíc eur. Zvyšná suma (niečo menej ako 16,5 milióna eur) bola v procese reštrukturalizácie zoškrtaná. Aké sú celkové pohľadávky pivovaru je nateraz otázne. Veritelia majú aktuálne 30 dní na to, aby prihlásili svoje pohľadávky. Ak by veritelia reštrukturalizačný plán neschválili, Kaltenecker by putoval do konkurzu. V takomto prípade by mohla prebehnúť dražba pivovaru, alebo jeho rozpredaj.

Kaltenecker požiadal o ochranu súdmi v novembri. Koncom minulého roka sa totiž v pivovare menilo vedenie a podniku zostali státisícové dlhy.  „Napriek všetkým superlatívom je spoločnosť vo finančných problémoch. Čo priviedlo pivovar až do bodu, kedy bolo nutné požiadať súd o ochranu pred veriteľmi a uviesť do života reštrukturalizačný plán. Neodborné rozhodnutia manažmentu, nesystémový prístup k riešeniu každodenných úloh, zlá organizácia nákupu surovín, chaos v odbytovom hospodárstve a k tomu neprimerané ambície ďalšieho rozvoja majú za následok, že reštrukturalizácia sa stala tým správnym riešením,“ vysvetľoval portálu oPive nový riaditeľ Juraj Husár.

*************
Čo je to reštrukturalizácia
Môžeme ju definovať ako ozdravenie podniku pod dohľadom súdu. Firmy k nemu pristupujú vtedy, keď majú vysoké dlhy a myslia si, že podnik na seba dokáže zarobiť. Preto namiesto konkurzu (resp. krachu) zvolia škrt dlhov a následne splatenie časti dlhu. S ozdravením podniku musia súhlasiť veritelia. Pre nich je výhodnejšia ako konkurz preto, že pri nej dostanú naspäť viac peňazí ako pri rozpredaji podniku. Samotné konanie však môže znamenať aj rýchly prechod ku konkurzu. Ak totiž veritelia neschvália ozdravný plán, pivovar pôjde automaticky do konkurzu.

Snímka: Kaltenecker