Ako sa prejavuje udržateľnosť v pivovarníctve?

Udržateľnosť sa stala prirodzenou súčasťou našich bežných životov. Preto nie je nič prekvapujúce, že sa čoraz častejšie skloňuje aj v súvislosti s pivovarníctvom a sladovníctvom. Čo v praxi znamená udržateľné pivo a ako funguje udržateľný pivovar?

Udržateľnosť Heineken 05

Podpora lokálnych farmárov

Príbeh piva sa začína už na poli s malým zrnkom jačmeňa. Keby totiž nebolo možné pestovať sladovnícky jačmeň, z ktorého sa následne vyrába slad, nebolo by ani pivo. Našťastie, naše podmienky dovoľujú pestovať kvalitný sladovnícky jačmeň, dokonca sa v tomto smere radí Slovensko medzi európske veľmoci.

Nie je žiadnou novinkou, že pivovarnícke spoločnosti pôsobiace na Slovensku pristupujú k udržateľným riešeniam, a aj preto spolupracujú s lokálnymi poľnohospodármi s cieľom podporovať pestovanie jačmeňa na Slovensku.

Podpora miestnych pestovateľov má okrem rozvoja komunity a zachovania slovenského pôvodu, nemenej významný rozmer – znižovanie uhlíkovej stopy. Spoluprácou s lokálnymi farmármi sa totiž znižuje dovoz tejto cennej suroviny, čím sa v daných objemoch prevozu, výrazne okresáva i samotná produkcia CO2 a zbytočne sa nezaťažuje životné prostredie.

  • V roku 2021 nakúpila hurbanovská sladovňa sladovnícky jačmeň z trvalo udržateľných zdrojov v miere 51% z celkovej ročnej spotreby.
  • Za posledné roky sa hurbanovskej sladovni darí držať pomer nákupu sladovníckeho jačmeňa priamo zo Slovenska na úrovni 80%.
Udržateľné postupy v pivovare

Udržateľné postupy sa zavádzajú aj do samotného procesu varenia piva a plnenia. Jednou z kľúčových oblastí je ochrana zdrojov vody a šetrenie vodou. Tá, mimochodom, predstavuje skutočne nenahraditeľnú surovinu pre pivovary a je prítomná takmer v každom kroku jeho výroby.

Spoločne s chmeľom, sladom a kvasnicami patrí medzi štyri základné suroviny, bez ktorých by pivo nemohlo existovať. Voda je preto v centre pozornosti pivovarov vo všetkých ohľadoch.

Udržateľnosť Heineken 04

Udržateľný prístup sa prejavuje aj v procese varenia piva, nakoľko sa viaceré pivovary snažia pristúpiť k znižovaniu spotreby piva.

  • Hurbanovský pivovar deklaruje, že vlani znížil spotrebu vody na úroveň 3,08 hl vody na jeden hl vyrobeného piva. Významným krokom k napĺňaniu tohto cieľa bolo spustenie novej plechovkovej linky, čím sa neznížila len spotreba vody, ale aj energie.
  • Hurbanovský pivovar sa zároveň sústredil na elimináciu vzniku odpadu a jeho recykláciu. Uplynulý rok v pivovare recyklovali 99,8 % vyprodukovaného odpadu.
Koniec voľne pohodenému odpadu

Ani v momente, kedy sa pivo dostane k čakajúcemu spotrebiteľovi sa púť fľaše či plechovky nekončí. Začína sa iná, nemenej dôležitá fáza – recyklácia. Tá nastupuje hneď po tom, ako si svoje pivo vychutnáme v pohodlí domova.

Veľkou vzpruhou v tejto oblasti je aktuálne systém zálohovania, s platnosťou od januára 2022. Vďaka novému systému tak môžeme vrátiť do obehu i spomínanú plechovku piva, a to tzv. systémom „can to can“. Predpokladá sa, že vďaka zálohovaniu sa zníži množstvo voľne pohodených plastových nápojových obalov v prírode až o 90 %.

Udržateľnosť Heineken 01

Pri výrobe nových obalov, či už z recyklovaných surovín alebo tých prvotných, je pritom nemenej dôležité i samotné šetrenie potrebného materiálu. Vo výsledku to znamená, že dnes pijeme pivo z oveľa tenších plechoviek, ako tomu bolo kedysi. Pred tridsiatimi rokmi plechovka vážila dvakrát toľko ako teraz, bola hrubá a robustná. Ale z tej plechovky, ktorá bola pred tridsiatimi rokmi jedna, je dnes možné vyrobiť tri ďalšie plechovky.

Podpora slovenských značiek a firiem 

V neposlednom rade treba spomenúť podporu slovenských značiek a výrobcov. Ak by ste si dali záväzok, že budete kupovať iba slovenské produkty, možno by ste v konečnom dôsledku zistili, že nič z dovozu vám nechýba.

Ani v ponuke pivovarov nechýbajú tradičné slovenské značky, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Ich kúpou podporujeme aj slovenskú ekonomiku a šikovných slovenských ľudí vo firmách a závodoch. Zvyšujeme tak povedomie o slovenskom pôvode, domácich výrobkoch a, samozrejme, podporujeme znižovanie CO2, ktoré produkuje import potravín a produktov zo zahraničia.


Uznajme si to, napriek tomu, že je pivo populárne, v porovnaní s takým vínom málo spoločensky uznávané. A je to škoda. Pivo je nápoj kráľovský a výnimočný. To, čo všetko sa ukrýva za pivom je pre mnohých neznáme. Aj preto sme sa rozhodli spustiť seriál Pivná akadémia. S podporou spoločnosti HEINEKEN Slovensko chceme každý mesiac priniesť zaujímavé čítanie, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o pive a v neposlednom rade zlepšiť pivnú kultúru.

Snímky: Heineken Slovensko