Asociácia malých pivovarov: Nečakávali sme vďaku, len viacej pokory

Ľubomír Vančo - Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska

Pivovarnícky rok ubehol ako voda. V mnohých smeroch bol podobný ako tie predchádzajúce, našli sa však aj nové momenty a výzvy. Portál oPive.sk sa opäť rozhodol usporiadať pravidelnú koncoročnú anketu, v ktorej spovedáme pivovarníkov zo Slovenska. Dnes sa na uplynulým rok obzerá Ľubomír Vančo, predseda Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska.

Ako hodnotíte uplynulý rok 2019? Čím bol pre vás iný?

Rok 2019 bol pre mňa výnimočný v tom, že sme si pripomenuli 10-te výročie vzniku Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska. Asociácia má mnoho priaznivcov aj mnoho kritikov. To je úplne normálny jav a situácia. Z môjho pohľadu už len to, že sa podarilo aj vďaka aktívnemu pôsobeniu Asociácie zvýšiť počet minipivovarov zo sedem na 70 a rozbehnúť kurz pivovarník a sladovník, vďaka ktorému viac ako 100 ľudí získalo oprávnenie v tomto odvetní podnikať, je veľká vec a celé to pre mňa malo obrovský zmysel. Niekedy je mi ľúto, že ľudia veľmi skoro zabúdajú. Nie, nikto z nás „funkcionárov“ Asociácie neočakával vďaku, len možno trošku viacej pokory.

Čo by ste označili za pivovarnícku udalosť roka?

V roku 2019 sme pri príležitosti 10-teho výročia vzniku Asociácie zorganizovali prvú slovenskú degustačnú súťaž pre minipivovary. Slovenský pohár remeselného piva s účasťou 32 pivovarov, 100 prihlásenými pivami v 11-tich kategóriách. Dlho sme to mali v pláne zorganizovať a konečne sa to podarilo. Nedá mi nespomenúť celospoločenský významný medzník – 30.výročie nežnej revolúcie, ktoré sme si uctili špeciálnym slobodným pivom Urpín 89! a spoluprácou na filme Amnestie.

Ktorý konkurenčný pivovar vás pozitívne zaujal?

Som predseda Asociácie, neprislúcha mi niekoho vyzdvihovať nad ostatných. Som v prvom rade rád, že počet minipivovarov rastie, ale na druhej strane už sú medzi nimi aj také, ktoré nemajú svoje pivá v poriadku. S týmto poznatkom sa stretávam čoraz častejšie pri rozhovoroch s minipivovarmi.

S akými plánmi vstupujete do nového roka?

Asociácia práve v tomto smere – smere zlepšovania kvality piva – plánuje vzdelávacie semináre a workshopy pre členov ale aj pre nečlenov Asociácie. Dôležité je, aby bol o ne záujem, inak to nebude mať ten efekt, ktorý by sme očakávali. Zatiaľ čo sme organizovali podobné akcie sme boli prekvapení malou účasťou zo strany pivovarov.

Prečítajte si aj

Kláštorný pivovar: Čím bol rok 2019 iný? Vďaka Bohu, ničím

Snímka: Pivobrana