Budúcnosť sladovníckeho jačmeňa je v udržateľnom prístupe

Cesta piva sa rodí na poli, kde sa pestuje sladovnícky jačmeň, z ktorého sa vyrába slad. Spolu s vodou, chmeľom a pivovarníckymi kvasinkami sú základnými ingredienciami na výrobu piva. V tomto článku sa bližšie pozrime na to, ako na Slovensku zachovať pestovanie kvalitného sladovníckeho jačmeňa a výrobu sladu, ktorý nás v európskom meradle radí medzi špičku.

jačmeň

Sladovnícky jačmeň je jednou z najvýznamnejších poľnohospodárskych plodín pestovaných na Slovensku. Jačmeň vo všeobecnosti zaraďujeme medzi najstaršie známe obilniny, rozmach v jeho pestovaní nastal približne v 16. storočí. Tradícia pestovania sladovníckeho jačmeňa pretrvala dodnes a Slovensko sa aj vďaka tomu radí medzi sladovnícke veľmoci. Zo sladovníckeho jačmeňa totiž vyrábame kvalitný slad, z ktorého časť putuje aj za naše hranice.

V exporte sladu patríme medzi európsku špičku, pričom vysoký dopyt je aj z krajín mimo Európskej únie, napríklad z Číny. Situácia s pestovaním sladovníckeho jačmeňa sa však vplyvom viacerých faktorov mení a za posledné roky zaznamenali slovenskí poľnohospodári pokles jeho produkcie. Aká je teda jeho budúcnosť?

Náročný na pestovanie

Pestovanie sladovníckeho jarného jačmeňa, po ktorom je najväčší dopyt, nie je vôbec jednoduché, práve naopak, vyžaduje si dobré podmienky a keďže počasie nie je možné vopred naplánovať či odhadnúť, pestovatelia nedokážu predpovedať, aká veľká a kvalitná úroda nakoniec bude. Sladovnícky jačmeň je náročný na pôdne a klimatické podmienky, ale tiež na správny čas sejby. Pre jeho kvalitné dopestovanie je nevyhnutný dostatok vlahy, svetla a  výživy.

Problém predstavuje príliš suché počasie, ale tiež dlhé tropické dni s teplotami nad 30 stupňov. Po vypestovaní je nutné prihliadať aj na čas a technológiu zberu a skladovania. Pestovanie sladovníckeho jačmeňa si teda vyžaduje dôkladnú starostlivosť od sejby až po jeho samotné spracovanie a uchovanie. Práve nepriaznivá klíma robí pestovateľom v posledných rokoch poriadne vrásky.

Riešením je udržateľnejšie poľnohospodárstvo

Naša planéta sa rýchlo mení a s ňou i spomínané  počasie a podmienky pre pestovanie, na ktorých sú poľnohospodári doslova závislí. Klimatické zmeny v spojení s ďalšími náročnými podmienkami tak pre lokálnych farmárov zužujú možnosti pestovania sladovníckeho jačmeňa – pre sladovne a pivovary nenahraditeľnej suroviny. Aj preto je do budúcna mimoriadne dôležité nastolenie zodpovedného a udržateľného poľnohospodárstva. Uvedomujú si to aj najväčší pivní hráči na slovenskom trhu.

Sladovnícky jačmeň - spracovanie

Pivovary preto spolupracujú najmä s lokálnymi poľnohospodármi s cieľom dodávať sladovnícky jačmeň z lokálnych zdrojov. Podpora miestnych pestovateľov má okrem rozvoja komunity aj ďalší, nemenej významný rozmer –  znižovanie celkovej uhlíkovej stopy, ku ktorej sa zaviazali viaceré spoločnosti. Spoluprácou s lokálnymi farmármi sa významne znižuje dovoz tejto cennej suroviny, čím sa, v daných objemoch prevozu, výrazne okresáva i samotná produkcia CO2.

Líder na slovenskom pivnom trhu HEINEKEN Slovensko nakúpil v roku 2021 viac ako 50 % sladovníckeho jačmeňa z udržateľných zdrojov, čo je o približne 20% viac v porovnaní s rokom 2020. Zároveň sa hurbanovská sladovňa – najväčšia v strednej Európe – stala súčasťou celosvetového projektu, ktorého cieľom je podporiť udržateľné pestovania jačmeňa. Spojila sa s vybranými slovenskými farmármi, s ktorými spolupracuje na akčnom pláne o zavádzaní krokov na udržateľné pestovanie a zníženie produkcie CO2.
Hľadanie nových odrôd

Vzhľadom na klimatické zmeny je v súčasnosti potrebné nielen podporovať lokálnu produkciu, no i neustále hľadať nové odrody sladovníckeho jačmeňa. Kľúčom je nájsť nové, vhodné odrody k výrobe kvalitného sladu, o čo sa už niekoľko rokov snažia aj pivárske spoločnosti na Slovensku.

Sladovnícky jačmeň - spracovanie

Podľa informácií Slovenského združenia výrobcov piva a sladu majú slovenské sladovne aktuálne najväčší záujem o odrody sladovníckeho jačmeňa Overture, Kangoo, Malz, Tango, či Sunshine. Členovia združenia pritom za rok 2020 vyprodukovali viac ako 291 000 ton sladu rôznych typov.

„Zmena klímy má vplyv na dopyt sladovní po rôznych odrodách. Platí, že stále preferujeme jarné odrody s výberovou sladovníckou kvalitou, ktoré poskytujú viac látok potrebných pre kvalitný slad. Pomer dopytu slovenských sladovní predstavuje 75% jarných oproti 25% ozimných odrôd spracovaného jačmeňa. Zároveň môžem povedať, že pestovanie sladovníckeho jačmeňa je aktuálne zastabilizované. Uvidíme, čo nám prinesú ďalšie roky a najmä nepredvídateľné zmeny klímy, ktoré majú priamy dopad na pestovanie sladovníckeho jačmeňa, jeho kvalitu, a teda aj výrobu piva,“ vysvetlil predseda sladovníckej sekcie SZVPS a manažér hurbanovskej sladovne Tomáš Ševčík.

Uznajme si to, napriek tomu, že je pivo populárne, v porovnaní s takým vínom málo spoločensky uznávané. A je to škoda. Pivo je nápoj kráľovský a výnimočný. To, čo všetko sa ukrýva za pivom je pre mnohých neznáme. Aj preto sme sa rozhodli spustiť seriál Pivná akadémia. S podporou spoločnosti HEINEKEN Slovensko chceme každý mesiac priniesť zaujímavé čítanie, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o pive a v neposlednom rade zlepšiť pivnú kultúru.

Snímky: HEINKEN Slovensko