Stávka na moderný pub nevyšla. Majiteľ zobral podporu od pivovaru a skrachoval

Pražský pub

Moderný interiér, tankové pivo a stávka na českú klasiku. Táto charakteristika by mohla platiť pre desiatky krčiem a reštaurácií na Slovensku. Je to jednoducho model, ktorý funguje a zákazníci ho vyhľadávajú. Nie vždy však môže skončiť úspešne. Príkladom je aj osud Pražského pubu v Bratislave.

Česká klasika

„Pražský Pub je verný filozofii pražských hospod 19. a 20. storočia. Robiť dobré jedlo a čapovať skvelé pivo alebo čapovať skvelé pivo a robiť dobré jedlo. Ženie nás vpred túžba byť súčasťou vašich životov, zážitkov a príjemne stráveného času v kruhu priateľov a blízkych,“ tak sa na svojej stránke predstavoval podnik Pražský pub.

Ten ste mohli nájsť na Kominárskej ulici v bratislavskom Novom Meste. Slovo „mohli“ musíme zdôrazniť. Podnik totiž skončil. Posledné zmienky o ňom sú ešte z roku 2020. Pub patril medzi tie podniky, ktoré neprežili pandémiu.

Zaujímavý je však ďalší priebeh, ktorý začal po zatvorení podniku. Tri roky bol relatívny pokoj. Ten prerušil až dodávateľ piva, v tomto prípade spoločnosť Staropramen – Slovakia. Tá sa ešte v lete minulého roka obrátila na súd a požiadala o vyhlásenie konkurzu spoločnosti Pražský pub.

V konkurze

Súd nakoniec konkurz vyhlásil až začiatkom tohto roka. A práve priebeh konkurzu odhaľuje aj zákulisie fungovania podniku a to, aké dlhy jeho prevádzkovateľ narobil.

Do konkurzu sa prihlásilo celkom 10 veriteľov, teda firiem, ktorým firma nezaplatila faktúry. Eseróčka Pražský pub pritom narobila dlhy v celkovej výške vyše 111-tisíc eur.

Najväčším veriteľom bola už spomenutá firma Staropramen-Slovakia. Ako prezrádzajú konkurzné spisy, zástupca českého pivovaru na Slovensku uzavrel s prevádzkovateľom pubu ešte v roku 2018 zmluvu o spolupráci.

Pražský pub

Čo bolo predmetom spolupráce, nevieme. Pivovary pri nadviazaní spolupráce zvyknú podniku poskytnúť napríklad vybavenie či dotáciu na jeho kúpu. Na strane druhej sa prevádzkovateľ zaviaže, že na dohodnuté obdobie bude odoberať napríklad pivo v určitých objemoch.

Keďže podnik zatvorili a majiteľ si nesplnil svoje povinnosti, Staropramenu vznikla škoda, ktorú si nárokoval tým, že sa obrátil na súdy. Zástupca pivovaru si pritom na súde nárokuje na zaplatenie škody vo výške 58 759 eur. Istina je v tomto prípade 42-tisíc eur, zvyšok predstavujú úroky z omeškania a náklady na uplatnenie.

Dlhy kam pozrieš

Konkurz pritom ukazuje, že medzi veriteľmi je aj Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Aj táto spoločnosť, podobne ako Staropramen, uzavrela s prevádzkovateľom podniku dohodu. V tomto prípade išlo o „Zmluvu o spôsobe podpory predaja“. Keďže tá nebola dodržaná, firma si cez konkurz nárokuje na zaplatenie 3522 eur.

Súkromné firmy nie sú jediné, ktoré počítajú straty. Tratiť bude aj štát. Sociálna poisťovňa eviduje pri firme dlh vyše 15-tisíc eur. Firma Pražský pub figuruje aj na zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (dlh takmer 16-tisíc eur) aj Finančnej správy (dlh 6274 eur).

Šanca, že štátne aj súkromné firmy niečo získajú späť je veľmi malá. Prevádzkovateľ podniku totiž nevlastnil budovu, v ktorej pub sídlil. Konkurzný správca tak nebude mať čo speňažovať. Vo finále sa tak na koniec podniku a jeho dlhy poskladajú všetci daňoví poplatníci.

Len dodajme, že podľa dostupný zdrojov nepôsobil prevádzkovateľ podniku v iných firmách, ktoré by prevádzkovali reštauračné zariadenie. Podnikal v iných odvetviach.

Prečítajte si aj

Slováci ohlasovali pivný unikát. Krátko na to skrachovali