Malé pivovary hlásia novinku. Zorganizujú svoju degustačnú súťaž

Aj keď Slovensko zažíva v posledných piatich rokoch boom remeselného piva, v jednom aspekte zaostávalo. Malé pivovary nemali vlastnú degustačnú súťaž, v ktorej by si mohli porovnávať produkciu. Jedinou súťažou bola Slovenská pivná korunka, ktorá však bola špecializovaná skôr pre veľkých producentov. Tomu zodpovedali aj vyhlásené kategórie súťažných štýlov.

Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska však ohlasuje novinku. Už 4. apríla chce zorganizovať premiérový ročník Slovenského pohára remeselného piva. O pripravovanej akcii sme sa porozprávali s podpredsedom Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska Ladislavom Kovácsom.

Prečo ste sa rozhodli zorganizovať degustačnú súťaž remeselných pivovarov? 

Pred desiatimi rokmi sme štyria predstavitelia zo štyroch malých pivovarov zakladali Asociáciu malých nezávislých pivovarov Slovenska v situácii, keď boli stavy malých pivovarov na Slovensku zdecimované z pôvodného počtu asi 30 až na minimálny počet osem pivovarov. Bol to veľmi nelichotivý stav a boli to časy, keď na Slovensku určovali trendy len veľké nadnárodné pivovary a stredne veľké pivovary z Českej republiky.

Dnes je však situácia iná.

Dnes je po desiatich rokoch situácia taká, že je na Slovensku už okolo osemdesiat malých pivovarov a ich počet stále narastá. Z tohto titulu je ideálny čas pripomenúť si desaťročie snahy Asociácie o pozitívny vývoj rozvoja pivovarníctva na Slovensku aj takouto mimoriadnou aktivitou. Časť zo slovenských pivovarov sa podobných degustačných súťaží určených pre remeselné pivovary zúčastňuje v okolitých štátoch pravidelne, preto by mohlo byť pre ne zaujímavé zmerať si sily aj na domácej pôde.  Asociácia za uplynulé desaťročie podporovala určitou formou aktivity ďalších nadšencov pivnej kultúry a pivnej rôznorodosti na Slovensku, ako boli napr. Salóny piva v Bratislave, alebo niektoré ročníky Bielej vrany v Košiciach.

Čo bolo motiváciou pri vzniku tejto súťaže?

Okrem iného aj vysoká kvalita a prestíž degustačnej súťaže domovaričov Biela vrana bola jednou z motivácií spustiť podobnú degustačnú súťaž aj pre malé pivovary.  Asociácia pravidelne raz ročne organizuje ešte odovzdávanie Výročných cien Slovenskej pivovarníckej Akadémie a podieľala sa na organizovaní festivalov malých pivovarov s názvom Pivobrana Beer Fest.

Čím si vysvetľujete, že malé pivovary tak dlho nemali svoju súťaž?

Každá podobná súťaž vo svete je tak kvalitná, ako sú kvalitní hodnotitelia, teda degustátori v danej súťaži. Pivná revolúcia na Slovensku začala asi pred 10 rokmi a postupným nárastom pivovarov sa vyformovala skupina odborníkov, ktorí rozumejú aj špeciálnym pivám. Dnes k našej súťaži už vieme postaviť skupinu asi dvadsiatich kvalitných degustátorov ako zo Slovenska, tak aj zo zahraničia, ktorí majú skúsenosti z podobných súťaží vo svete. Takže verím, že Slovenský pohár remeselného piva bude kvalitnou a prestížnou národnou súťažou pre remeselné a lietajúce pivovary už v prvom roku svojho vzniku.

Čo je cieľom súťaže?

My sa netajíme tým, že fandíme výrobe piva a pivných špeciálov naprieč celým „craftovým“ segmentom, teda od malých pivovarov cez lietajúce pivovary až po kooperujúcich domovaričov s pivovarmi. Táto súťaž je vypísaná presne v tomto duchu.

Podľa čoho ste vyberali pivné kategórie?

Kategórie sú vypísané podľa štandardov BJCP ako prienik od konzervatívnych prémiových ležiakov, ktoré majú v našich končinách bohatú históriu až po experimentálne pivné štýly, ktoré sú dnes veľmi populárne. Verím, že každý výrobca bude vedieť svoje najzaujímavejšie kúsky prihlásiť do tejto súťaže a nájde si kategóriu, kde môže zabojovať.

Budú sa môcť súťaže zúčastniť aj zahraničné pivovary?

Nie. Táto súťaž je koncipovaná ako národná súťaž určená pre domáce craftové a lietajúce pivovary. Kvalitných medzinárodných degustačných súťaží v Európe aj vo svete je niekoľko desiatok každým rokom a my sme mali pocit, že nám tu chýba práve národná súťaž, ktorá je strategická v rámci vízie Asociácie pre budúci pozitívny rozvoj segmentu malých pivovarov na Slovensku.

Akým spôsobom sa budú hodnotiť pivá?  

Nakoľko očakávame degustátorov aj zahraničných, budeme hodnotiace hárky štandardizovať podľa medzinárodných kritérií. Vyhlasovať sa budú v každej kategórii len prvé tri miesta (zlato, striebro a bronz). Plus Grand Champion zo skupiny malých pivovarov a Grand Champion zo skupiny lietajúcich pivovarov a kolaborácií domovaričov s malými pivovarmi. Veríme, že tieto diplomy prinesú nielen radosť, ale posilnia aj imidž víťazov v rámci predaja piva. Čo je ale dôležité, aby bol dostatočný záujem od slovenských výrobcov remeselného piva o túto súťaž. My ako Asociácia sme urobili dostatočnú prípravu pre kvalitný priebeh samotnej súťaže.

Prečítajte si viac o podmienkach a kategóriach pripravovanej súťaže

Snímka od harassevarg zo stránky Pixabay