Parlament odklepol zmeny pre domovaričov. Čo prinesú?

Domovariči

Domáce varenie piva dostáva oficiálne kontúry. Parlament v utorok schválil novelu zákona, ktorá upravuje varenie zlatistého moku v domácich podmienkach. Portál oPive.sk prináša pre lepší prehľad vysvetlenie zmeny formou otázok a odpovedí.

Čo zásadné prináša novela zákona?

Jednoznačne stanovuje, za akých podmienok môžu pivovarníci variť doma pivo. Domáce varenie piva bolo dnes akoby vytesnené na okraj, keďže de facto fungovalo mimo zákona. Zákon totiž domovaričov neriešil, tým pádom pre nich platili zákony ako pre profesionálne pivovary.

Domovariči boli oficiálne oslobodení od platenia dane, ak jej výška nepresiahla päť eur za mesiac. V praxi to znamenalo, že niekto navaril zhruba 25 litrov 10-stupňového piva, dane platiť nemusel. Ak však navaril viac a neprihlásil sa, porušoval zákon.

Matovičovo ministerstvo malo pripomienky k novele, uplatnili sa?

Pre domovaričov našťastie nie. Ministerstvo financií totiž navrhovalo znížiť množstvo navareného piva na päť hektolitrov. Ak by domovarič túto hranicu presiahol, musel by platiť za každý liter navareného piva. Tieto návrhy sa však do novely nedostali.

Ako to bude po novom?

Po novom budú môcť domovariči navariť 10 hektolitrov piva ročne. Ak však prekročia túto hranicu, budú musieť ďalšie pivo zdaniť.

Odkedy začne zákon platiť?

Opatrenia začnú platiť od 1. januára 2023, teda až o rok. Nepotvrdili sa úvahy, že by zmeny mali nastať už v nasledujúcom roku. Aj úrady, aj domovariči tak dostanú dostatok času, aby sa na zmeny pripravili.

Čo budú musieť urobiť domovariči?

Základným predpokladom pre „legalizáciu“ domáceho varenia bude registrácia. „Súkromný výrobca piva je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 25. januára príslušného kalendárneho roka predpokladanú ročnú výrobu piva v hektolitroch,“ píše sa v zákone.

Budú môcť domovariči svoje pivo predávať?

Nie, zákon neumožňuje predaj doma navareného piva. V tomto smere teda zostane všetko p o starom.

Prečítajte si aj

Skončili sa domovaričom „zlaté časy“? Poslanci hlásia zmenu

Snímka: Pixabay/Didgeman