Ako si podniky pomáhajú online? Prvou voľbou je Facebook

Facebook

Asi sa zhodneme na to, že bez marketingu nemôže podnik úspešne napredovať. A napriek tomu, že tento fakt poznajú takmer všetci prevádzkovatelia, nie všetci robia pre zlepšenie svojej situácie aspoň základné kroky.

Základom Facebook

Zaujímavý pohľad na marketingové aktivity majiteľov podnikov poskytol v týchto dňoch Plzeňský Prazdroj Slovensko, ktorý si nechal vypracovať prieskum. Ten uskutočnila agentúra NMS Market Research na vzorke  210 prevádzkovateľov a majiteľov prevádzok na Slovensku, do ktorých Prazdroj dodáva svoje pivá a ďalšie nápoje.

Prieskum ukázal, že sociálne siete nevedia využívať naplno a uvítali by pomoc „zvonka“, či už formou školení alebo dodaním predpripraveného obsahu určeného na zdieľanie špeciálnych akcií.

Celkovo z nich až 84 percent propaguje svoje podniky v online svete. Z nich má 78 percent profil na Facebooku, 45 percent na Instagrame a na Google Maps je 59 percent  prevádzok. Vlastnú webovú stránku má zhruba 54 percent podnikov, zväčša ide o reštaurácie.

„Dlhodobo na internete úspešne fungovali veľké reštauračné siete a väčšie prevádzky v ľudnatejších mestách. V čase pandémie sa k nim postupne pridávali aj ďalšie, keďže online priestor sa za posledné dva roky stal  novou realitou na udržiavanie kontaktov.

Mnohí pochopili, že ide o veľmi účinnú a cenovo výhodnú formu propagácie, ktorá naviac dokáže prilákať aj novú klientelu,“ hovorí Branislav Kubiš, obchodný riaditeľ pre prevádzky a reštaurácie, Plzeňský Prazdroj Slovensko.

Bez propagácie sa nedá

Za najvhodnejší nástroj komunikácie označili respondenti Facebook, keďže sa im v čase pandémie osvedčil najviac. Zdieľali tam informácie o aktuálnom dianí, zmenách otváracích hodín, mnohí takto komunikovali špeciálne akcie a súťaže.

Počas pandémie až dve pätiny gastro prevádzok zaviedli istú formu digitalizácie. Najčastejšie išlo práve o digitálnu formu propagácie, prípadne o zaobstaranie dotykovej pokladne či  platobného terminálu.

Až 68 percent prevádzok vníma digitalizáciu ako kľúčovú pre svoj rozvoj, pričom väčšina krčiem už dnes ponúka digitálne priateľské prostredie pre svojich hostí. „Kým kartou je možné zaplatiť zhruba len v polovici slovenských podnikov, wifi pre hostí teraz nájdeme vo viac ako 90 percent  reštauráciách a krčmách na Slovensku,“ uvádza Jakub Zaoral, ktorý má rozvoj prevádzok v Prazdroji na starosti.

Okrem času pritom propagácia nemusí prevádzkovateľov nič stáť. Ak to robia ako-tak poctivo a pravidelne, efekt sa dostaví a investovaný čas sa im môže vrátiť lepšou poznateľnosťou či návštevnosťou.

Z ktorej online platformy čerpáte najviac informácií o podnikoch vy?

View Results

Loading ... Loading ...

Prečítajte si aj

Negatívny marketing ako cesta k úspechu? Dunajský pivovar to skúsil

Obrázok od Thomas Ulrich z Pixabay.