Pozrite si rebríček, ktorý pivovary dlhé roky taja

pivovary-stanrichi-flickr

Uvedomili ste si, že na Slovensku dlhé roky chýba rebríček, ktorý by ukazoval, koľko piva navarili naše najväčšie pivovary? Napríklad v susednom Česku je bežne k dispozícií a ukazuje, ako sa jednotlivým pivovarom darí. Nakoniec, túto otázku riešil aj tento portál, keď sme sa na zverejňovanie produkcie pýtali priamo Slovenského združenia výrobcov piva a sladu. Odpoveď bola jasná. „Údaje o výrobe piva za celý slovenský trh pravidelne zverejňuje Štatistický úrad SR. Členovia nášho združenia sa dohodli, že tieto citlivé informácie za jednotlivé pivovary nebudú zverejňovať s ohľadom na zákonnú reguláciu v oblasti hospodárskej súťaže,“ odpovedala vtedajšia prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu Júlia Hurná.

Tento rok sa však jeden pivovar preriekol. A nie hocijaký. Svoju ročnú produkciu prezradil Heineken Slovensko. A keďže Združenie výrobcov piva a sladu zverejnilo, že vlani sa u nás navarili približne tri milióny hektolitrov piva, s odhadom vieme zostaviť rebríček piatich najväčších pivovarov na Slovensku s ich ročnou produkciou za rok 2015.  Čísla sú zostavené odhadom a môžu sa líšiť od skutočnej produkcie, vychádzali sme však so zverejnených a medializovaných informácií.

1. Heineken Slovensko
Ročná produkcia: 1,5 až 1,8 milióna hektolitrov
Dlhé roky bolo toto číslo tabu. Pivovar v Hurbanove ho až tento rok prezradil Hospodárskym novinám. „Produkcia pivovaru v Hurbanove sa v súčasnosti pohybuje medzi 1,5 až 1,8 milióna hektolitrov piva ročne,“ napísal denník. V praxi to vyzerá tak, že každé druhé pivo vyrobené na Slovensku pochádza z Hurbanova.

2. Pivovary Topvar
Ročná produkcia: 0,84 až 1,14 milióna hektolitrov
Druhý najväčší pivovar na Slovensku nájdete vo Veľkom Šariši. Už dlhšie sa vedelo, že kapacita pivovaru je na úrovni 1,2 milióna hektolitrov piva ročne. Do akej miery však túto kapacitu na východe využívajú bola záhada. K číslu sme prišli tak, že sme z celkovej produkcie odpočítali produkciu ostatných veľkých pivovarov aj malých remeselných hráčov. Rozsah je daný aj tým, že nepoznáme presné číslo Heinekenu.

3. Pivovar Steiger
Ročná produkcia: 160-tisíc hektolitrov
Trojka na trhu využíva svoje kapacity približne na polovicu. To, že vo Vyhniach vlani navarili takéto číslo, potvrdili aj denníku Pravda. „Výrobu piva uzavrú v Steigri tohto roku na hodnote okolo 160-tisíc hektolitrov,“ napísal denník koncom minulého roka. V článku okrem iného uviedli, že takmer 38 percent výroby predstavuje produkcia nealkoholického programu.

4. Banskobystrický pivovar
Ročná produkcia: okolo 90-tisíc hektolitrov
Číslo produkcie sa zháňalo ťažko a je určené odhadom. V roku 2013 predal Banskobystrický pivovar 74-tisíc hektolitrov piva. Čísla za rok 2015 nie sú známe, jeden zo spolumajiteľov sa však koncom vlaňajška pochválil dobrým rokom. „Rok 2015 hodnotíme pozitívne, opäť sa nám podarí ukončiť rok s takmer 10-percentným nárastom produkcie,“ uviedol pre portál oPive.sk spolumajiteľ Banskobystrického pivovaru Ľubomír Vančo. Aj preto môžeme predpokladať, že si na strednom Slovensku v posledných rokoch výraznejšie polepšili.

5. Pivovar Kaltenecker
Ročná produkcia: 15-tisíc hektolitrov
Tento remeselný pivovar by sa mohol chváliť nálepkou najväčší medzi drobnými. Kapacita je verejné dostupná a portálu ju prezradil aj riaditeľ pivovaru. „Projektované maximum je na 15-tisíc hektolitrov, to momentálne zodpovedá naším potrebám. Nechceme sa uberať cestou kvantity, ale kvality. Stále sa však budeme updatovať po technologickej stránke,“ prezradil Juraj Husár.

Čo z týchto čísel vyplýva? Asi to, že dvojica najväčších hráčov má na našom trhu dominantné postavenie a niekoľkonásobne prekonáva všetky ostatné pivovary na trhu. A ak sa píše o slovenskej pivnej revolúcií, píše sa o búrke v pohári vody. Malí síce expandujú, stále je ich produkcia zanedbateľná. Len pre vašu ilustráciu, kapacita bežného minipivovaru u nás sa pohybuje na úrovni dvetisíc hektolitrov ročne.

Ilustračná snímka: Flickr/StanRichi

************************************

Guñéz Ulej
Narodil som sa niekde medzi Kyjevom a Prahou. Bez piva si neviem predstaviť deň, ani noc. Pracujem ako IT-čkár v jednej nemenovanej firme a mojim snom je celosvetový mier. Ak máte nejaké postrehy, alebo pivné hlúposti, pošlite mi ich na adresu gunez.ulej@gmail.com.