Sklo či plechovka? Trendom v pivných obaloch sú vratné fľaše

Obal predáva, táto pravda je stará ako ľudstvo samo. Na počiatku obal plnil len praktickú stránku – aby si vec, ktorá bola vyrobená, udržala svoje vlastnosti a dostala sa v najlepšej možnej kvalite k zákazníkovi. Postupne sa obal stal marketingovým nástrojom, ktorý na zákazníka nielenže pôsobil svojím „estetičnom“, ale bol aj zdrojom informácií o výrobku. Dizajnéri, výrobcovia a marketéri mali plné ruky práce s vymyslením toho najzaujímavejšieho, najoriginálnejšieho a najpútavejšieho obalu, čo platí dodnes.  

V 21. storočí sa kruh pomaličky uzatvára a dnes si kladieme otázku, ako obaly minimalizovať, prípadne ako urobiť z obalu ekologickú, znovu použiteľnú surovinu. Heineken Slovensko je v tomto lídrom a možno vás prekvapí, že práve náš slovenský systém zálohovania sa stal uznávaným pre jeho mimoriadnu funkčnosť a efektivitu.

A keďže spoločnosť Heineken Slovensko potrebuje pre svoje výrobky nespočetné množstvo obalov (len v hurbanovskom pivovare vyrobí ročne 1,6 miliónov hektolitrov piva a cideru), no zároveň si spoločnosť uvedomuje zodpovednosť voči životnému prostrediu, nie je náhodou, že zástupcovia firmy stáli už pri samotnej tvorbe tohto systému, ktorý bol uvedený do praxe začiatkom roka 2022.

Zálohovací systém je malou revolúciou

V čom je taký výnimočný? „Systém sa podarilo spustiť za rekordných 10 mesiacov bez väčších problémov a v spolupráci všetkých dôležitých partnerov – výrobcov, distribútorov, obchodníkov a samozrejme za podpory Ministerstva životného prostredia. Priniesol niekoľko špecifických noviniek – najdôležitejšia je, že vytriedený materiál môžu odkúpiť samotní výrobcovia a ďalej ho môžu použiť len na výrobu obalového materiálu. Tým je zaručená maximálna cirkularita obalov,“ hovorí finančný riaditeľ Heineken Slovensko Miroslav Horecký. 

Ako dodáva, návratnosť všetkých jednorazových obalov uvedených na trh v roku 2023 je v súčasnosti vďaka zálohovému systému 88-percentná. „Straty v rámci výrobného procesu u Správcu zálohovaného systému sú okolo 7 %. Na základe toho sme schopní vrátiť späť do obehu viac ako 80 % obalového materiálu pre plechovky.“ Aj vďaka Zálohovému systému, rastie podiel recyklovaných obalov v portfóliu Heineken Slovensko a tým znižujeme uhlíkovú stopu našich produktov.

Najekologickejším variantom obalov z hľadiska cirkularity sú pri tom stále vratné sklenené fľaše. „Objem piva vo vratných fľašiach tvorí približne 21 % celkového predaného objemu a tento typ obalu má na trhu aj v našom portfóliu rastúci trend,“ vysvetľuje Miroslav Horecký. Staršie generácie si ešte pamätajú časy, keď sa pivo predávalo jedine vo vratných fľašiach a tie mladšie, pre ktoré je ekológia už prirodzenou témou, tiež postupne objavujú ich čaro.

Plechovka ako najobľúbenejší obal konzumentov je v poradí druhým najekologickejším obalom z hľadiska cirkularity. Samotný hliník, podobne ako sklo, sa na výrobu môže používať v podstate donekonečna. Výhodou plechovky je vzhľadom na nižšiu váhu aj menšia náročnosť pri transporte, a to v kamióne, ako aj v taške spotrebiteľa.

Tiež už dnes neplatí, že plechovka ohrozuje kvalitu plneného piva, ako to bolo kedysi. Dnešné hliníkové plechovky sú vnútri potiahnuté tenkou vrstvou plastu, takže nedochádza ku, kedysi tak obávanej, oxidácii a degradácii piva. Navyše, vďaka zamedzeniu prístupu vzduchu a svetla, teda dvoch najväčších nepriateľov chuti piva, je jednou z najlepších možných volieb v otázke obalov.

Pivo v plechovke dnes patrí medzi najpredávanejšiu formu (tvorí 42 % predaných obalov Heineken Slovensko), druhým v poradí je pivo v skle. Posledné roky, aj vplyvom pandémie vo všeobecnosti klesá objem čapovaného piva (18 % predaného piva je v sudoch či tankoch), aj preto je otázka ekologizácie obalov veľmi aktuálna. Hoci čerstvo načapované pivo je stále prísľubom najlepšej kvality a chuti (a je aj najekologickejšie), ľudia pod vplyvom krízy a inflácie navštevujú podniky čoraz menej.

Žiadne obaly na skládke a uhlíková neutralita

Heineken Slovensko miluje výzvy, a tak sa zaviazal k viacerými cieľom spoločenskej zodpovednosti, ktoré vyplývajú z jeho globálnej stratégie udržateľnosti Načapuj si lepší svet. Do roku 2040 má v pláne dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v celom reťazci výroby piva aj na Slovensku – od pestovania plodín, zásobovania, cez samotnú výrobu, jeho plnenie do konzumentských balení, logistiku k zákazníkom a spotrebiteľom až po chladenie na mieste predaja.

Zároveň už o dva roky (do roku 2025) ukončí akékoľvek ukladanie odpadov na skládku. Všetok odpad sa snaží opätovne využiť. Či už je to produkované CO2, bioplyn, odpadové materiály z výroby, ktoré môžu byť kŕmnou zmesou pre domáce zvieratá, odpadová voda a pod.

V rámci stratégie spoločenskej zodpovednosti robí spoločnosť každý rok konkrétne kroky spojené s veľkými investíciami a obalová filozofia je len jednou zo stránok veci. Veľkou témou sú plasty, ktoré sa spoločnosť dlhodobo snaží minimalizovať. Napríklad v minulom roku sa podarilo znížiť hrúbku obalovej fólie plechoviek, čo prinieslo 19-percentnú úsporu v spotrebe plastov.

Len týmto krokom Heineken znížil celkovú ročnú spotrebu plastov o 28,61 ton. Zároveň hľadá spôsob, ako zvýšiť objem recyklátu v PET fľašiach zo súčasných 25%. Pivo predané v tomto obale tvorí asi 19 % celkového objemu spoločnosti Heineken Slovensko.

Naďalej platí, že aj konzumenti môžu k téme cirkularity a uhlíkovej stopy prispieť svojou čiastkou – rozhodnutie, v akom obale si svoj obľúbený nápoj kúpime, je stále na nás.


Pivná akadémiaUznajme si to, napriek tomu, že je pivo populárne, v porovnaní s takým vínom málo spoločensky uznávané. A je to škoda. Pivo je nápoj kráľovský a výnimočný. To, čo všetko sa ukrýva za pivom je pre mnohých neznáme. Aj preto sme sa rozhodli spustiť seriál Pivná akadémia. S podporou spoločnosti HEINEKEN Slovensko chceme každý mesiac priniesť zaujímavé čítanie, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o pive a v neposlednom rade zlepšiť pivnú kultúru.

Snímky: HEINEKEN Slovensko, Freepik