Čistota a správna starostlivosť o pivo ako základ úspechu podniku

Heineken - Pohar

Aby ste v podniku dostali kvalitné čapované pivo, je dôležité venovať špeciálnu starostlivosť samotnej čistote od jeho skladovania až po následné čapovanie do pohára. Práve posledný krok býva častokrát podceňovaný a tak sa stáva, že sa tým degraduje chuťový zážitok z piva. V tomto článku sa zameriame na spôsoby ako maximálne zachovať kvalitu piva.

Sanitácia a čistenie skladových priestorov

Na kvalite čapovaného piva sa rovnakým dielom podieľajú pivovar aj samotný podnik. Je preto dôležité, aby podnik dbal na čistotu v rámci starostlivosti o pivo už pri samotnom uskladnení sudov. Aj keď sa samotné pivo nachádza v sudoch a nedochádza v skladových priestoroch do kontaktu s okolím, pri náhodných poškodeniach obalu môže dôjsť k jeho znehodnoteniu. Pivo by sa preto malo skladovať v čistých priestoroch, ktoré sa musia pravidelne upratovať a dezinfikovať.

Skladové priestory by mali byť tiež dobre vetrané a mať konštantnú teplotu medzi 5 – 25 °C, ideálne rozmedzie teploty je 7 – 10 °C. V žiadnom prípade by sudy nemali byť uskladnené na priamom slnku. Rovnako treba dávať pozor aj na tzv. sekundárnu kontamináciu piva, ktorá nastáva znečistením narážačov, pivných hadíc a fitingom. Tieto súčasti na sude by sa mali čistiť výhradne horúcou vodou a kefkou pred a po každom použití.

Heineken - Pohár 2

Pred narazením by sa mal nechať sud v kľude aspoň 24 hodín. Treba ho preto uložiť tak, aby sa s ním nemanipulovalo pred samotným narazením. Dôležitá je aj zásada FIFO – prvý sud dnu by mal ísť ako prvý aj von.

 Čapovanie a starostlivosť o poháre

Aby malo pivo vždy tú správnu chuť, tak ako ju zamýšľali majstri pivári, je nevyhnutné pravidelne čistiť a preplachovať pivné rúrky. Tie by sa mali čistiť na dennej báze a raz za mesiac je potrebné vykonať odbornú sanitáciu, ktorú zabezpečuje vyškolený odborník externej firmy. Rovnako v dobrom stave by sa mali udržovať aj zvyšné časti výčapného zariadenia ako sú narážacia hlava, chladič, výčapný stojan a výčapný kohúť.

Napokon sa dostávame k časti, na ktorú sú veľmi citliví aj samotní zákazníci. Tou je čistota a príprava pohárov. Práve táto najdôležitejšia časť čapovania býva mnohokrát podceňovaná a má to následne dopad na chuť aj vzhľad piva.

Platí zásada, že pohár, do ktorého sa ide čapovať musí byť perfektne čistý, studený a vlhký. V žiadnom prípade by sa pivo nemalo čapovať do teplých pohárov, ktoré boli vybraté priamo z umývačky riadu. Pivo načapované do takéhoto pohára by potom nadmerne penilo. Poháre na pivo by sa mali umývať v špeciálnych umývačkách pivného skla, ktoré sa nazývajú spulboy alebo ručne s použitím špeciálneho čistiaceho prostriedku na pivné sklo, ktorý nezanecháva chuť ani inú stopu.

Spinave pivo - 13096
Bublinky nalepené na stenu pohára sú znakom toho, že pohár nebol dokonale vyčistený.

Takisto treba mať na pamäti, že inak sa čistí tenkostenný pohár a iným spôsobom zasa krígeľ. Tenké pohára sa čistia v prípravku a následne oplachujú studenou vodou, naopak krígle by sa mali namočiť do studeného kúpeľa. Pri správnom postupe by malo mať načapované pivo aj po viac ako pol hodine rovnakú teplotu aj chuť.

A na záver sa dostávame ku samotnému čapovaniu, ktoré si tiež zaslúži náležitú pozornosť, aby sa podčiarkla kvalita čapovaného piva. Vždy sa začína čapovať pod uhlom 45° po stene pohára. Postupne ako sa bude pohár napĺňať ho odťahujeme od výčapného kohúta, aby sme ho nenamáčali do piva. V závere sa odtiahne pivo od výčapného kohúta, pre vytvorenie primeraného množstva peny. Tá by mala mať aspoň 2-3 cm.

Vďaka dodržaniu týchto odporúčaní nielenže udržíte pivo kvalitné čo najdlhšie, ale získate aj spokojných zákazníkov. Viac zaujímavostí a dôležitých informácii o starostlivosti a čapovanie piva nájdete na stránkach Horeca Academy v sekcii Akadémia piva, ktorú zastrešuje dlhoročný odborník na gastro a jediný majster čapovania HEINEKEN na Slovensku Martin „Melo“ Meliš.


Pivná akadémiaUznajme si to, napriek tomu, že je pivo populárne, v porovnaní s takým vínom málo spoločensky uznávané. A je to škoda. Pivo je nápoj kráľovský a výnimočný. To, čo všetko sa ukrýva za pivom je pre mnohých neznáme. Aj preto sme sa rozhodli spustiť seriál Pivná akadémia. S podporou spoločnosti HEINEKEN Slovensko chceme každý mesiac priniesť zaujímavé čítanie, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o pive a v neposlednom rade zlepšiť pivnú kultúru.

Snímky HEINEKEN Slovensko, user15285612Freepik.