Z pivovaru až po čapované pivo: Čaká nás digitálna éra piva?

Posledné roky prechádza pivovarnícke odvetvie významnými zmenami, ktoré sú spôsobené kombináciou viacerých faktorov. V uplynulom roku to bolo najmä zdražovanie, ale zásadným faktorom sú aj meniace sa preferencie spotrebiteľov, či celkový vývoj na trhu. Tradičný model predaja piva sa preto tiež mení a prispôsobuje sa týmto trendom. Cesta zlatistého moku z pivovaru k samotnému spotrebiteľovi naberá vplyvom digitalizácie úplne iný charakter. Do popredia sa dostáva aj šetrnosť k životnému prostrediu ako priorita, ktorá je dôležitá ako pre výrobcu, tak aj pre samotného zákazníka.

Freepik - Digatálne pivo

Svet, ktorý nás obklopuje je momentálne pod veľkým vplyvom digitálnych a dátovo orientovaných technológií. Výnimkou nie je ani pivovarnícky sektor, ktorý musí promptne reagovať na rýchle zmeny a na to, aby vyšiel čo najviac v ústrety svojim zákazníkom.

Pivovary môžu vďaka technológiám a automatizácii zvyšovať efektívnosť v sektore, bezpečnosť pracovníkov a kvalitu svojho piva. Online platformy a mobilné aplikácie zasa vytvárajú priamejšie a pútavejšie spojenie so zákazníkmi, vďaka čomu je cesta ku konečnému spotrebiteľovi omnoho jednoduchšia.

Jedna platforma, viac riešení

V minulosti stál biznis pivovaru takmer výlučne na pleciach obchodných zástupcov,  ktorí chodili od prevádzky k prevádzke a vybavovali objednávky prostredníctvom papierových formulárov. Nevýhodou bola časová náročnosť a nízka efektivita.

Pre úspech je dnes nevyhnutná rýchlosť a jednoduchosť. Heineken Slovensko ako líder v inováciách prišiel s odpoveďou vo forme sofistikovanej e-commerce platformy EAZLE s intuitívnym rozhraním, na ktoré sa môžu obchodní partneri rýchlo a jednoducho pripojiť a vyriešiť, čo potrebujú. Jej cieľom je zjednodušiť majiteľom prevádzok, distribútorom či veľkoobchodníkom proces objednávania a oslobodiť ich od papierovania. Prostredníctvom tejto platformy zároveň získavajú prístup k najnovším inováciám a trendom v oblasti online objednávania alebo riadenia svojej prevádzky.

Pre mnohé, najmä menšie prevádzky je takáto biznisovo-marketingová pomoc otázkou prežitia. Zákaznícke preferencie sa menia a niekedy už nestačí ani to, keď máte dlhoročnú tradíciu, ak nenaskočíte na súčasné trendy.

Udržateľnosť nie je iba trend

Udalosti posledných rokov nám dostatočne ukázali, ako je dôležité byť udržateľný, efektívny, šetrný k energiám a životnému prostrediu. Heineken Slovensko sa zaviazal k uhlíkovej neutralite vo výrobe do roku 2030 a v celom dodávateľskom reťazci do roka 2040.

Okrem logistiky a dodávateľského reťazca je dôraz smerovaný aj na ochranu vodných zdrojov a maximalizáciu cirkulárnej ekonomiky. Prioritou pivovaru však stále je vyrábať vysokokvalitné  a udržateľné značky piva, radlerov a cideru a  prinášať tak spotrebiteľom jedinečný zážitok.

Ako ďalej?

V budúcnosti bude v mnohých procesoch dominovať umelá inteligencia, ktorá už dnes dokáže robiť hotové zázraky. Používa sa napríklad na predpovedanie farby piva počas výrobného procesu, na podporu predajcov rôznymi odporúčaniami – vrátane optimálnych trás, najlepšieho poradia návštev zákazníkov a návrhov sortimentu.

Využíva sa takisto na predpovedanie dostupnosti sudov alebo projektovanie finančných tokov. Aj napriek tomu však vždy bude mať posledné slovo človek. Vedeli by ste si predstaviť, že by namiesto sládka varila pivo umelá inteligencia?


Pivná akadémiaUznajme si to, napriek tomu, že je pivo populárne, v porovnaní s takým vínom málo spoločensky uznávané. A je to škoda. Pivo je nápoj kráľovský a výnimočný. To, čo všetko sa ukrýva za pivom je pre mnohých neznáme. Aj preto sme sa rozhodli spustiť seriál Pivná akadémia. S podporou spoločnosti HEINEKEN Slovensko chceme každý mesiac priniesť zaujímavé čítanie, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o pive a v neposlednom rade zlepšiť pivnú kultúru.

Snímky: HEINEKEN Slovensko a Freepik