Systém zálohovania – prečo sa oplatí vrátiť fľaše a plechovky?

Na Slovensku sa ročne predá približne miliarda plastových fliaš. Od 1. januára by sme však nemali natrafiť na žiadne voľne pohodené plechovky ani plastové fľaše. Nový systém zálohovania, ktorý spustilo Slovensko s príchodom roka 2022, ponúka riešenie, ako predchádzať zbytočnému odpadu.

RoadLight z Pixabay - Systém zálohovania

Ako uvádza stránka Slovenskozalohuje.sk, Slovensko sa zaviazalo zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % na 90 % v roku 2025. Vybralo si zálohový systém, ktorý spája úsilie výrobcov, obchodníkov, spotrebiteľov a štátu v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR. Zálohovanie dáva šancu vyzbierať viac materiálu vyššej kvality na recykláciu a jeho opätovné využitie v nových obaloch, znížiť voľne pohodený odpad a šetriť tak prírodné zdroje.

Zálohovanie nie je neznáma

Poďme však pekne postupne a pripomeňme si, s čím už máme skúsenosť a prečo zálohovanie nepredstavuje žiadnu vedu. Systém vrátenia obalov nie je pre slovenského zákazníka totiž žiadnou neznámou. Odskúšané to máme na vratných sklenených fľašiach. Aj v súčasnosti si kúpite obľúbené pivo a ku každej vratnej sklenenej fľaši vám pripočítajú záloh.

Po spotrebovaní nápoja prinesiete následne prázdnu fľašu do obchodu a peniaze vám vrátia. Všetky vratné pivné sklenené fľaše, ktoré sa vrátia do supermarketov, sa potom triedia podľa jednotlivých pivovarov a následne sú im zaslané. V pivovaroch sa vyčistia, znova naplnia a idú do predaja.

Systém zálohovania - znak

Po novom – od 1. januára – však pri návšteve supermarketov nájdeme už aj automaty na zálohovanie (vrátenie) PET fliaš a plechoviek. Záloh za PET fľaše a plechovky predstavuje sumu 15 centov. Tie sa zákazníkovi pripočítajú späť v momente, keď prinesie obal do automatu na zálohovanie.

Ako systém funguje a na čo si dať pozor?

Teraz sa pozrime sa systém z praktického hľadiska a krok po kroku. Robiť si vopred zásoby plechoviek a fliaš sa rozhodne neoplatilo. Do supermarketu možno vrátiť len obaly s príslušným označením. Každý obal vhodný na vrátenie je označený symbolom „Z“ a textom ZÁLOHOVANÉ. Tieto obaly sa postupne dostávajú na pulty obchodov. Preto ak máte akékoľvek staré plechovky či plastové fľaše, sú vám zbytočné. Pred vrátením obalu si vždy skontrolujte značenie, inak vám obal nevezmú späť.

Systém zálohovania 01

Systém zálohovania 02

Systém zálohovania 04

Systém zálohovania 04

Takisto nie je možné vrátiť stlačené fľaše a plechovky, na ktorých nie sú čitateľné čiarové kódy. Preto každý, kto sa chce do zálohovania zapojiť, musí nielenže fľaše a plechovky odkladať, ale aj zachovať ich tvar, čitateľnosť EAN kódu a obal odovzdať bez zostatkovej tekutiny. Fľaša musí mať aj svoj vrchnák. Len v takto prípade je možné dostať záloh späť. Vrátené obaly sa potom prevezú do triediaceho centra a následne putujú na spracovanie k recyklátorovi. Takýmto spôsobom sa z nich vytvoria nové obaly na nápoje.

Dôležité je zdôrazniť, že bez ohľadu na to, kde ste nápoj kúpili, môžete ho vrátiť v ktoromkoľvek odbernom mieste.

Čo prinesie zálohovanie?

Plechovky v súčasnosti patria medzi mimoriadne obľúbené balenia piva. Vďačia za to najmä svojej praktickosti – plechovku si so sebou vezmete kdekoľvek a vychutnáte si svoj obľúbený nápoj. Neraz sa však stalo, že obaly končili  ako voľne pohodený odpad v prírode, ktorý znečisťoval naše životné prostredie. Zálohový systém tomu chce predísť. V krajinách, kde už je zálohovanie zavedené, kleslo množstvo voľne pohodených nápojových obalov o 95 %. Každý z nás má tak možnosť podieľať sa na krajšej a čistejšej krajine.

Slovensko sa týmto krokom pridalo k vyspelým európskym krajinám, ako je Švédsko, Dánsko či Nemecko, kde je tento systém už zabehnutý.

Viac užitočných informácií k téme nájdete na nasledujúcich odkazoch:


Uznajme si to, napriek tomu, že je pivo populárne, v porovnaní s takým vínom málo spoločensky uznávané. A je to škoda. Pivo je nápoj kráľovský a výnimočný. To, čo všetko sa ukrýva za pivom je pre mnohých neznáme. Aj preto sme sa rozhodli spustiť seriál Pivná akadémia. S podporou spoločnosti HEINEKEN Slovensko chceme každý mesiac priniesť zaujímavé čítanie, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o pive a v neposlednom rade zlepšiť pivnú kultúru.

Obrázok od RoadLight z Pixabay.